Hoppa till innehåll

Ändringarna i bygglagen läggs ut för kommentarer i början av året

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2023 8.13 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 10.51
Pressmeddelande

I bygglagen görs korrigeringar i enlighet med regeringsprogrammet. Remissbehandlingen ordnas i januari–februari. Målet är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2025.

Enligt regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ska 2023 års bygglag ändras så att den administrativa bördan och byråkratin minskar, besvärsrätten förtydligas och den huvudansvariga aktörens ansvar preciseras. I lagen fastställs också en garanti för behandlingstiden för bygglov.

Omfattningen av de uppgifter som krävs i samband med bygglov begränsas och för behandlingen av bygglov föreskrivs en tidsfrist på tre månader. Det föreslås att praxis enligt den försökslag som tillämpades i Helsingfors, Åbo och Vanda för att påskynda behandlingen av bygglov ska bli bestående och utvidgas till hela landet.

Den huvudansvariga aktörens ansvar preciseras. I paragrafen om förutsättningar för rivningslov görs ändringar som förtydligar tolkningarna, och i besvärsrätten föreslås ändringar som underlättar planläggnings-, tillstånds- och besvärsprocesserna.

I de paragrafer som gäller byggnaders koldioxidsnålhet och livscykelegenskaper bereds ändringar som syftar till att minska den administrativa bördan för kommuner och byggare. Kravet på att en klimatdeklaration och en materialspecifikation ska lämnas in slopas i fråga om småhus och reparationer.

Enligt ett nytt förslag ska det i lagen införas ett placeringstillstånd för ren omställning, som underlättar genomförandet av sådana industriprojekt som bidrar till den rena omställningen. Ordnandet av evenemang inom evenemangsbranschen underlättas genom att det i lagen preciseras att tillståndsplikten för byggande inte gäller konstruktioner för evenemang.

”Genom ändringarna i bygglagen kan vi inom den ursprungliga tidsplanen för lagens ikraftträdande underlätta byggandet och minska den administrativa bördan. Exempelvis är garantin för behandlingstiden för bygglov en viktig ändring som säkerställer smidiga tillståndsförfaranden för byggprojekt överallt i Finland”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Remissbehandlingen av bygglagen ordnas i januari-februari 2024. Man kan följa arbetet på miljöministeriets webbplats.

Mer information

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
tfn 0295 250 177
[email protected]