Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

År 2021 betalades 2,6 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 14.35
Pressmeddelande
Vitkindade gäss vid Kiteenlahti år 2021. Foto: Ilkka Elo

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade sammanlagt 1,7 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur 2021. Största delen av ersättningarna gällde skador orsakade av vitkindad gås i östra Finland. Inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen betalades cirka 1,3 miljoner euro i ersättningar och i Sydöstra Finland cirka 192 000 euro. Dessutom betalades det sammanlagt ut cirka 870 000 euro i ersättning till renbeteslagen för de skador som kungsörnar orsakade renhushållningen 2021.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar

Ersättningar betalas till renhushållningen enligt hur kungsörnarnas häckning har lyckats i renskötselområdet. Cirka 24 000 euro betalades i ersättning för skador som förorsakats fiskodlingsanläggningar.

De vitkindade gässens flyttning skedde relativt normalt 2021 efter det exceptionella året 2020. På våren flyttade en stor del av gässen över Finland utan att rasta. Höstflyttningen började relativt tidigt, och största delen av gässen flög över Norra Karelen till Kymmenedalen.
Ersättning för skador orsakade av fridlysta djur 2022 söks hos den regionala NTM-centralen omedelbart efter skadefallet och att skadan har fastställts och bedömts, dock senast den 31 december 2022. Närmare anvisningar finns i bilagan.

Den nya lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Den nya lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur stadfästes den 14 januari 2022. Syftet med lagen är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. Av de fridlysta fågelarterna har i synnerhet vitkindad gås orsakat omfattande skador under de senaste åren. Lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagen. Miljöministeriet informerar om lagens ikraftträdande och ger separata anvisningar om ansökan om bidrag, ersättningar och understöd enligt den nya lagen.

Med stöd av den nya lagen kan ersättning betalas för skador på odling och djur som orsakats av fridlysta djur samt kalkylerat stöd för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusar orsakar fiskodlingsanstalter och som baserar sig på häckning.

Mer information:

Hanne Lohilahti
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 374
[email protected]

Mika Pirinen
Koordinator för artskador
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
tfn 040 547 5028
[email protected]

 
Tillbaka till toppen