Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finansiering erbjuds för hantering och behandling av dagvatten för att minska på utsläpp

Miljöministeriet
25.11.2020 13.21
Pressmeddelande

Finansiering för effektiveringsprogrammet för vattenskydd för att förbättra kvaliteten av dagvatten och avlägsna skadliga ämnen kan sökas 25.11.2020–29.1.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Den totala finansieringen som erbjuds är cirka 2 miljoner euro. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

Regn- och smältvatten, dvs. dagvatten, samlas på byggda ytor. Dagvattnen transporterar skadliga ämnen i vattendragen. Bättre hantering av dagvatten förbättrar vattnens status och hjälper stadsområden att anpassa sig till både översvämningar och torka.

Dagvattenlösningar ökar trivsamheten på tätorter och naturens mångfald

Närvatten i städer och tätorter, såsom sjöar och dammar, är viktiga rekreationsområden. Minskning av skadliga ämnen från dagvattnen och lyckade dagvattenlösningar ökar trivsamheten på tätorts- och stadsområden samt naturens mångfald.

I projektansökan söker man kostnadseffektivare sätt att begränsa eller förebygga utsläpp av skadliga ämnen, antingen genom behandling eller förebyggande. Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

 • Funktionaliteten och processerna av dagvattnens behandlingsstrukturer
 • Lösningar för hantering och behandling av dagvatten på byggplatser
 • Tekniker och strukturlösningar för hantering och behandling av dagvatten som är nya eller avsedda för specialobjekt, av vilka det i Finland ännu finns en begränsad mängd eller inga forskningsdata.
 • Decentraliserade helheter/system som består av kombinationer av mer omfattande hanterings- och behandlingsmetoder (strukturella och icke-strukturella) på avrinningsområdesnivå.
 • Förbättring av kunskapen om nya behandlingstekniker och nya beläggningslösningar vid planläggning och stadsplanering, samt effekten av nya beläggningsområden på dagvattnens kvalitet.
 • Risker och riskhantering för dagvatten på industriområden vad gäller skadliga ämnen vid olyckor och störningar.
 • Utveckling av dagvattenuppföljningen genom ny teknik, bl.a. automatiserade mätare av dagvattenkvalitet samt utvecklingsarbete och testning av mätgivare.
 • Kommunikationsprojekt, med vilka man ökar målgruppernas medvetenhet om de skadliga ämnena i dagvattnen och påverkar beteende för att minska på utsläpp.
 • Andelen dagvattenbelastning av den totala belastningen och dess effekt på vattenkvaliteten av städernas närvatten.

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen är en del av vattenskyddets effektiveringsprogram. Minskningen av skadliga ämnen omfattar tre prioriteringsområden: kommunala avloppsvatten i avloppsnätet, dagvatten och blandavlopp.

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiverat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön och finansierar forskning och utvecklingsarbete.

 • NTM-central: Ansökningsannons (ntm-central)
 • Programmet för effektiverat vattenskydd (ym.fi/sv)

Mer information:

NTM-centralen i Södra Savolax

Finansieringsexpert Esa Pekonen, tfn 0295 024 159, [email protected]
Miljöplanerare Tuula Vanhanen, tfn 0295 024 133, [email protected]

Miljöministeriet

Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, tfn 0295 250 340, [email protected]

Tillbaka till toppen