Hoppa till innehåll

Förhandlingar i Paris om ett avtal för att stoppa plastföroreningarna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2023 9.08
Pressmeddelande

Förhandlingarna om ett globalt plastavtal fortsätter i Paris den 29 maj–2 juni. Finland och Europeiska unionen har som mål att i förhandlingarna redan behandla frågor om avtalets innehåll.  Det behövs till exempel gemensamma regler för hållbar produktplanering och plastproduktion samt skyldigheter i fråga om att återanvända och återvinna plast.  

Finlands delegation på fem personer leds av chefsförhandlaren, konsultativa tjänstemannen Tuulia Toikka. Från ungdomsorganisationen Allians rf deltar Alli Pylkkö, miljödelegat för unga. 

De föregående förhandlingarna i Uruguay i november–december 2022 var delvis en besvikelse. Man nådde en preliminär överenskommelse om avtalets mål, det vill säga att stoppa plastföroreningarna före 2040.  Medlemsländerna har dock olika åsikter bland annat om huruvida de nationella handlingsplanerna räcker till för att stoppa föroreningarna globalt eller om det behövs internationellt bindande förpliktelser. Finland och EU understöder ett internationellt juridiskt bindande plastavtal med förpliktelser som täcker plastens hela livscykel. 

"Värdekedjorna och handeln med plastprodukter är globala och staterna kan inte tackla den utmaning som plast innebär enbart genom nationella åtgärder. Många utvecklingsländer har till exempel stora avfallshanterings- och miljöproblem på grund av plast trots att de inte har egen plastproduktion. Globala lösningar behövs", säger chefsförhandlare Tuulia Toikka. 

Plastproblemet har att göra med ohållbar konsumtion och produktion, där nästan hälften av all plast används för tillverkning av kortlivade varor eller engångsprodukter. Uppbyggnaden av infrastrukturen för återvinning och avfallshantering har inte hållit jämna steg med förändringen. 

"Det finns tekniska lösningar för att skapa hållbarare lösningar. Vi behöver ett globalt regelbaserat system för att styra förändringen i konsumtions- och produktionssätten samt skapa skyldigheter och incitament för att stödja den internationella förändringen i den cirkulära ekonomin för plast", säger Toikka.

FN:s miljökonferens UNEA har en tidsfrist till utgången av 2024 att slutföra avtalsförhandlingarna. 
Med våra nuvarande konsumtionsvanor kommer den globala plastproduktionen att fördubblas fram till 2040 och den totala mängden plastföroreningar i våra hav att fyrdubblas. Hittills har det uppkommit 6,3 miljarder ton plastavfall, av vilket bara cirka 9 procent har återvunnits och 12 procent har bränts. Cirka 79 procent av plastavfallet har deponerats på avstjälpningsplatser eller hamnat i naturen. 

Ytterligare information:

Tuulia Toikka (I Paris 28.5-3.6), konsultativ tjänsteman [email protected], tfn 0295 250 297