Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Jockis gårds byggnader skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2023 13.35
Pressmeddelande

Miljöministeriet har fastställt de beslut om byggnadsskydd som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och Mellersta Finland vad gäller Jockis gård, förvaltningsbyggnaderna vid rådhustorget i Tavastehus och Villa Rana på Seminariebacken i Jyväskylä. Objekten skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Byggnaderna på Jockis gårds område

Jockis gård är ett av Finlands största herrgårdsområden med en historia som går tillbaka till 1500-talet. Byggnaderna har länge varit i forskningsbruk och de ägs för närvarande av staten. I området bygger man exceptionellt mångsidiga och högklassiga bostads-, ekonomi- och produktionsbyggnader och planerar parker och trädgårdar.

Till helheten som ska skyddas hörde ursprungligen 71 byggnader och parkområden inom Jockis gårds område. Med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet skyddas huvudbyggnaden och parkerna på Jockis gård samt flera av herrgårdens ekonomibyggnader. Skyddet gäller huvudbyggnadens och ekonomibyggnadernas yttre utseende. I huvudbyggnaden omfattar skyddet också rumsindelningen, de ursprungliga golven och den fasta inredningen. 

Att skydda mejeriet, kvarnen och värmecentralen på Jockis gård med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet kräver en närmare utredning. För deras del upphävde ministeriet NTM-centralens beslut om byggnadsskydd och återförvisade ärendet för ny behandling.

Länsstyrelsens byggnad och rådhuset i Tavastehus

Vid torget i Tavastehus skyddas länsstyrelsens byggnad och rådhuset, vilka är nationellt betydande.
Länsstyrelsens hus i Tavastehus var den första av de byggnader som Carl Ludvig Engel planerade för länsstyrelsen och där utfärdade kejsar Alexander II den förordning som gav finskan en med svenskan jämbördig ställning.

Rådhuset är den enda av de stenbyggnader som ritats av länsarkitekt Carl Alfred Cawén som återstår, och byggnaden är arkitektoniskt unik.

Villa Rana i Jyväskylä

Med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet skyddas Villa Rana i Jyväskylä. Seminariebyggnaden i jugendstil som planerades 1905 av Yrjö Blomstedt  är en av de äldsta byggnaderna på Seminariebacken. Den representerar den tidigaste arkitekturen inom finskspråkig skolundervisning och lärarutbildning. Villa Rana är nationellt betydande med hänsyn till särskilda miljövärden, arkitektur, byggnadshistoria och byggnadsteknik och med avseende på hur byggnaden använts genom tiderna och vilka som använt den.

  • NTM-centralen meddelade beslutet om Jockis gårds huvudbyggnad och park den 7 april 2020, HAMELY/886/2017.
  • NTM-centralen meddelade beslutet om Jockis gårds ekonomibyggnader den 4 maj 2020, HAMELY/2070/2020.
  • NTM-centralens upphävda beslut om mejeriet, kvarnen och värmecentralen på området vid Jockis gård meddelades den 4 maj 2020, HAMELY/2071/2020.
  • Beslutet om länsstyrelsens byggnad och rådhuset i Tavastehus meddelades den 17 november 2020, HAMELY19/07.01/2014.
  • NTM-centralen meddelade beslutet om Villa Rana den 17 februari 2020 KESELY/223/07.01/2012.
  • Offentlig delgivning av besluten om Jockis

Ytterligare information

Satu Eronen    
sakkunnig
0295 250 180
[email protected]

Reko Korhonen
specialsakkunnig
0295 250 018
[email protected]

 
Tillbaka till toppen