Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Miljöministeriet ber om utlåtanden om förordningen om stöd för restaurerings- och naturvårdsarbeten i livsmiljöer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 11.03
Pressmeddelande

Den nya förordningen avses utgöra en helhet som tillämpas på stödjandet av åtgärderna för restaurering, iståndsättning och vård av arters livsmiljöer och naturtyper. Stödet, som baserar sig på naturvårdslagen, gäller de naturvårdsarbeten som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) utför på privatägd mark både i och utanför skyddsområden. Utlåtanden kan lämnas fram till den 13 maj 2022.

Stödet som föreslås riktar sig till livsmiljöer som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och vars ekologiska status kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt genom restaurering, iståndsättning eller vård. Markägaren drar inte någon ekonomisk nytta av stödet, vilket innebär att myndighetens roll som genomförare av åtgärderna är ett viktigt incitament för ansökan om stöd.

Stödet grundar sig på en ansökan om understöd som lämnas av den sökande. Stöd kan också beviljas på grundval av markägarens skriftliga samtycke. NTM-centralen ansvarar för ordnandet av vårdåtgärderna, vid behov i samarbete med Forststyrelsens Naturtjänster.

Stödet beviljas i form av en vara eller tjänst. Det betyder att stödtagaren inte beviljas finansiellt stöd, utan NTM-centralen svarar för ordnandet av behövliga åtgärder och övervakning av genomförandet av åtgärderna på markägarens mark. NTM-centralen kan också upphandla behövliga åtgärder av markägaren genom ett avtal om köpta tjänster till marknadspris. NTM-centralen och markägaren kommer tillsammans överens om de åtgärder som ska vidtas.

Förordningen ska gälla för viss tid och tillämpas åren 2022–2027.

Mer information:

Hanna-Leena Keskinen
miljöråd
tfn 0295 250 096
[email protected]

 
Tillbaka till toppen