Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Miljöministeriet beviljar 2,48 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2022 15.25
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,48 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning till miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen och för miljövårdsprojekt.

Organisationsunderstöd beviljas 37 sammanslutningar, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt för miljövård och avfallshantering i skärgården. Mest understöd får Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund rf, BirdLife Finland rf och Natur och Miljö rf samt Vuokralaiset VKL ry.

Den summa som i budgetpropositionen reserverats för understöd till organisationer och miljövård håller samma nivå som år 2021, alltså sammanlagt 2 130 000. Sammanlagt har det reserverats ett anslag 2 480 000 euro för understöd till organisationer och miljövård. I anslaget ingår ett belopp på 350 000 euro som riksdagen i december lade till momentet. Av detta belopp anvisas 150 000 euro till BirdLife Finland rf, 100 000 euro till Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry och 100 000 euro till Föreningen för miljöfostran FEE Suomi rf.

Utöver det anslag som reserverats för innevarande år kommer man i samband med fördelningen av understöd även att omfördela de understöd som inte använts 2020–2021 och som har återbetalats till miljöministeriet. Dessa understöd omfördelas till de organisationer som beviljades understöd 2020 och 2021.

Det anslag som beviljas under momentet ”Understöd till organisationer och miljövård” inom miljöministeriets förvaltningsområde används för att stödja riksomfattande naturskyddsorganisationer, miljöorganisationer, organisationer inom bostads- och byggbranschen, projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt verksamhet som främjar miljövården i skärgården och avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden.

Mer information

Tiina Kotonen-Pekkanen
utvecklingschef
miljöministeriet
0295 250 0087
[email protected]

 
Tillbaka till toppen