Hoppa till innehåll

Miljöministeriet utvecklar lagstiftningen om tillståndsförfaranden för produktionsanläggningar för förnybar energi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 9.53
Pressmeddelande

Miljöministeriet har inlett ett projekt där ändringar bereds i lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Syftet med lagen är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra bland annat rådgivningen i anslutning till förfarandena.

Bakgrunden till ändringen är revideringen av direktivet om förnybar energi, det vill säga RED III-direktivet, som syftar till att förenkla tillståndsförfarandena för produktionsanläggningar för förnybar energi. Det nuvarande direktivet om förnybar energi har fastställt mål och åtgärder som bidrar till produktion och förbrukning av förnybar energi och säkerställer till denna del att EU:s klimatmål uppnås.

Direktivändringen förkortar den maximala tiden för tillståndsförfaranden avseende vissa projekt för förnybar energi. Direktivet förutsätter också att EU:s medlemsstater identifierar och utser områden där vissa former av förnybar energi inte förväntas ha någon betydande miljöpåverkan. För projekt för förnybar energi som genomförs i accelerationsområdena för förnybar energi är tidsfristerna för tillståndsförfarandena kortare än för projekt som genomförs i andra områden. Dessutom undantas projekt som genomförs i accelerationsområden under vissa förutsättningar från kravet på att göra en miljökonsekvensbedömning. Avsikten är att i ett separat projekt identifiera och inrätta accelerationsområdena i Finland. I detta projekt bereds de förfarandebestämmelser som ska tillämpas i områdena.

Den kontaktpunktsmyndighet som avses i direktivet om förnybar energi får i och med ändringsdirektivet en allt viktigare roll när det gäller att förenkla tillståndsförfarandena för produktionsanläggningar för förnybar energi. Beredningen genomförs som en del av miljöministeriets pågående projekt för tjänster från ett enda serviceställe, där man utvecklar det kommande Tillstånds- och tillsynsverkets roll för att projekten ska framskrida smidigt.
Länk till webbplatsen för projektet för tjänster från ett enda serviceställe

Mer information:

Piia Kähkölä
lagstiftningsråd
[email protected]
tfn 0295 250 254

Ett Finland med ren energi