Hoppa till innehåll

Minister Mykkänen besöker Stockholm – målet är att intensifiera samarbetet mellan Finland och Sverige för att främja en ren omställning

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2024 8.50 | Publicerad på svenska 13.5.2024 kl. 11.21
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen besöker Stockholm i dag den 13 maj. Under besöket träffar han Sveriges klimatminister Romina Pourmokhtar och energiminister Ebba Busch statssekreterare Daniel Liljeberg.

Syftet med besöket är att intensifiera samarbetet mellan Finland och Sverige för att främja en ren omställning samt skapa en gemensam lägesbild av klimat- och energipolitiken.

”Frågor som gäller en ren omställning ger oss goda möjligheter att skapa välfärd och öka våra länders konkurrenskraft. Nya lösningar och investeringar behövs. Syftet med diskussionerna är utbyta kunskap om dessa frågor och intensifiera samarbetet för en lyckad ren omställning”, säger Mykkänen.

I mötena som syftar till att skapa en gemensam lägesbild deltar utöver ministern även sakkunniga från arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet. Vid mötena diskuteras de klimatpolitiska planerna på nationell nivå, energilösningarna och utvecklandet av EU:s klimatpolitik. Under besöket besöker delegationen också Stockholm Exergis energiverk, där man bereder ett investeringsbeslut om avskiljning och lagring av koldioxid ur biomassa (BECCS).

Mer information:

Lyydia Ylönen
Ministerns specialmedarbetare 
tfn 050 476 1341 
[email protected]