Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Riihimäki stad beviljas tillstånd att lösa in 48,2 hektar för samhällsbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 13.39
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat Riihimäki stad tillstånd att lösa in områden på sammanlagt 48,2 hektar. Miljöministeriet ansåg att kravet på ett allmänt behov att anskaffa områdena till staden uppfylldes bland annat med tanke på områdenas läge i Finlands starkaste tillväxtzon.

Inlösningen gäller sex fastigheter. Kukkola gård, som har en areal på sex hektar, ligger vid Merkos köpcentrum.  De övriga områdena som ska lösas in är obrutna områden från olika gårdar. Områdena ligger i närheten av den planskilda anslutningen i Arolampi i södra delen av Riihimäki.  
I generalplanen har Kukkola gård anvisats som ett nytt område för kommersiella tjänster. Gården omges av områden som ägs av Riihimäki stad, och staden anser att gården är en viktig del av utvecklandet av de näringstjänster som redan finns i området.

De övriga områdena som ska lösas in ska enligt generalplanen bli nya arbetsplatsområden. Staden har för avsikt att bedriva sådan näringsverksamhet som tjänar logistiken i området vid Arolampi. Staden har motiverat ansökan bland annat med att efterfrågan på tomter för näringsverksamhet ökar i närheten av anslutningen i Arolampi.

Områdena som ansökan om inlösen gäller ligger inom zonen Helsingfors–Tavastehus–Tammerfors, som beskriver Finlands regionstruktur, samt i Finlands tillväxtkorridor som sträcker sig vidare från Helsingfors till Seinäjoki. Finlands tillväxtkorridor är det största enhetliga ekonomiska området och pendlingsområdet i landet. Ungefär hälften av arbetsplatserna i Finland finns inom området och cirka 50 procent av de finländska företagens omsättning sker där.

De områden som ska lösas in ägs av flera personer och ett dödsbo, och man har inte lyckats förvärva områdena genom frivilliga affärer.

Miljöministeriet avgör de ansökningar där kommunerna ansöker om tillstånd att lösa in mark som behövs för samhällsbyggande eller för kommunens planmässiga utveckling. Ministeriet bedömer om ansökan uppfyller de förutsättningar för inlösen som anges i markanvändnings- och bygglagen. Det lämnas in i genomsnitt fyra ansökningar per år.

Ytterligare information:

Maaret Stenström
Miljöråd
tfn 0295 250 277
[email protected]

 

 
Tillbaka till toppen