Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Sveaborg och Helsingfors observatorium skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 12.47
Pressmeddelande

Miljöministeriet har fastställt två beslut om byggnadsskydd som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Sveaborg och Helsingfors observatorium på Observatorieberget skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Sveaborg är en exceptionellt mångsidig kulturmiljö av riksintresse, ett nationellt värdefullt landskapsområde och finns med på Unescos lista över världsarv. ”Sveaborg är ett levande kulturarv. Området är enormt viktigt inte bara för Helsingforsborna utan också för turister från andra delar av Finland och världen. Beslutet innebär en uppdatering av målen för skyddet och stärker områdets unika ställning", beskriver miljö- och klimatminister Emma Kari.

Det område som skyddas genom byggnadsarvslagen omfattar Stora Östersvartö, Vargö, Gustavssvärd, Lilla Östersvartö, Västersvartö, Långören och Lonnan. Hela området är inte skyddat, utan skyddet omfattar Sveaborgs fästning och dess byggnader och befästningsanläggningar, skeppsvarvet och dess konstruktioner och utrustning, fästningsvallar och fästningsgårdar, bebyggda stränder, sötvattensystemen, öppna torg, vägar, parker, trädgårdar och trädrader.

Skyddet av Helsingfors observatorium gäller refraktortornet och dess omgivning. Observatoriet har en nationell betydelse med tanke på stadsbilden, byggnadshistorien och byggnadskonsten i Helsingfors monumentalcentrum samt som en av sin tids internationellt betydande observatoriebyggnader.

Ytterligare information

Reko Korhonen
specialsakkunnig
tfn 029525 0018
[email protected]

 
Tillbaka till toppen