Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Afrikas horn behöver samarbete och internationellt stöd för att nå fred och utveckling

Utrikesministeriet
10.7.2020 17.26
Nyhet

På inbjudan av Finland diskuterade EU:s utrikesministrar det aktuella läget på Afrikas horn den 8 juli 2020. Avsikten med videomötet, som leddes av utrikesminister Pekka Haavisto, var att stärka den gemensamma lägesbilden i syfte att kunna stödja regionen och förbättra det internationella samarbetet.

”För att vi ska kunna stödja fred, stabilitet och utveckling på Afrikas horn är det centralt att regionala och internationella aktörer samarbetar”, konstaterade utrikesminister Pekka Haavisto i sitt öppningsanförande. 

Diskussionens teman introducerades av företrädare för viktiga aktörer i regionen: Afrikanska unionens kommissionär för fred och säkerhet Smaïl Chergui, FN:s undergeneralsekreterare för politiska frågor och fredsbygge Rosemary A. DiCarlo samt den regionala samarbetsorganisationen IGAD:s generalsekreterare Workneh Gebeyehu. EU företräddes av EU-kommissionären med ansvar för internationella partnerskap Jutta Urpilainen, chefen för Afrikaavdelningen i EU:s utrikestjänst Koen Vervaeke och EU:s särskilda representant för Afrikas horn Alexander Rondos.

I flera stater på Afrikas horn pågår samhälleliga förändringar som bidrar till en positiv utveckling i fråga om säkerheten och ekonomin i regionen. Samarbetet mellan de internationella institutionerna och deras engagemang för att stödja Afrikas horn är centralt när det gäller att stärka samhällena i regionen.  

”Sudan behöver fortsättningsvis starkt internationellt stöd för sina demokratiska reformer”, betonade utrikesminister Haavisto under diskussionen. 

Diskussionsdeltagarna berömde resultaten av den internationella partnerskapskonferensen för Sudan i slutet av juni då det internationella samfundet lovade stöd till Sudan för upp till 1,8 miljarder USD. Samtalen mellan Somalia och Somaliland för att stabilisera läget inom landet är ett välkommet steg i rätt riktning, och diskussionen behöver pålitligt stöd av det internationella samfundet.

Följderna av coronapandemin och klimatförändringen syns i hela världen, men för de stater som redan tidigare hade en bräcklig struktur är utmaningarna mångfaldiga. Förutom klimatförändringarna skapar också naturresurserna och förvaltningen av dem spänningar mellan staterna. Ett orosmoment är Etiopiens, Egyptens och Sudans konflikt kring byggandet av ”Stora etiopiska renässansdammen” och dammens inverkan på Nilens flöde. I diskussionen framhölls vikten av politisk dialog för att finna lösningar. Också den senaste tidens våldsamma protester i Etiopien bekymrade diskussionsdeltagarna. 

”Afrikas ägarskap och ledarskap utgör naturligtvis grunden för ett mer omfattande samarbete”, sade utrikesminister Haavisto. 

I inläggen under mötet framhölls vikten av samarbete mellan regionens länder för att svara mot de komplexa problemen. De unga har en betydande roll med tanke på regionens framtid. 

”Det är viktigt att vi uppmärksammar vad ungdomarna, kvinnorna och flickorna vill. De kan få till stånd förändring”, betonade kommissionär Urpilainen.

”De samhälleliga förändringarna på Afrikas horn påverkar hela kontinenten och de omgivande regionerna, till exempel länderna kring Röda havet. Finland har starka band till Afrikas horn, och vi vill vara en aktör som stärker samarbetet mellan viktiga parter också i framtiden”, sade utrikesminister Haavisto.

Tillbaka till toppen