Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ambassadör Marja Lehto vald till ledamot i rådet vid International Institute of Humanitarian Law

Utrikesministeriet
26.9.2019 10.35
Nyhet

Den 6 september 2019 valdes ambassadör Marja Lehto till ledamot av rådet vid International Institute of Humanitarian Law (Internationella institutet för humanitär rätt, IIHL).

Institutet är en oberoende ideell organisation som bland annat utbildar och framställer publikationer inom området internationell humanitär rätt. Syftet är att öka medvetenheten om humanitär rätt, men också att främja en bättre verkställighet av den humanitära rätten genom ökad dialog mellan forskare och praktiska aktörer. Institutet är också känt för sina högt skattade handböcker om humanitär rätt ”San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea” (1994) och ”Manual on the Law of Non-International Armed Conflict” (2006).

Institutet bedriver nära samarbete med bland annat Internationella Rödakorskommittén, FN: s flyktingkommissariat och FN: s internationella migrationsorganisation.

Institutet har cirka 200 personliga medlemmar som är namnkunniga experter på internationell humanitär rätt. Rådet består av tolv ledamöter. Det övervakar institutets ledning, beslutar om institutets årliga program samt väljer institutets president, vice presidenter och generalsekreterare.

International Institute of Humanitarian Law är beläget i San Remo i Italien.

I institutets arbete sätts för närvarande särskilt fokus på bland annat vilka konsekvenser utvecklingen av vapentekniken har för tolkningen och tillämpningen av den internationella humanitära rätten.

Ambassadör Lehto är särskilt förtrogen med kontaktytorna mellan internationell humanitär rätt och andra rättsområden (lagstiftning för att motverka terrorism, mänskliga rättigheter, internationell miljörätt) och vill lyfta fram dessa frågor under sin mandatperiod.

Lehto är också medlem i FN: s folkrättskommission (International Law Commission, ILC) och specialrapportör för ILC om miljöskydd vid väpnade konflikter.

Vad är internationell humanitär rätt?

Internationell humanitär rätt handlar om krigets rättsregler. De baserar sig på Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dessa. Krigets rättsregler syftar till att begränsa krigföringssätten och de vapen som används samt att reglera till exempel vården av sårade. Genom konventionerna skyddas i huvudsak rättigheterna för dem som inte deltar i krigshandlingar: civilbefolkningen samt soldater som har sårats eller kapitulerat.

Läs mer på Finlands Röda Kors webbplats och i utrikesministeriets publikation om krigets rättsregler.

International Institute of Humanitarian Law

Humanitär rätt på Finlands Röda Kors webbplats

Utrikesministeriets publikation om krigets rättsregler

Tillbaka till toppen