Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska utreda alternativ för framtida arbete för att värna om veteranernas traditioner

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.4.2022 12.00 | Publicerad på svenska 28.4.2022 kl. 12.29
Pressmeddelande

Staten vill utreda sätt att bevara arvet efter Finlands krig 1939–1945 och veteranerna. För detta ändamål tillsatte statsrådets kansli på nationella veterandagen den 27 april en arbetsgrupp med uppgiften att utreda och föreslå sätt att även framöver bevara och värna om veteranernas traditioner som en del av det finländska samhället. Arbetsgruppen tillsattes på riksdagsgruppernas begäran.

I samband med krigsgenerationens bortgång kommer veteranorganisationernas arbete och annan fri föreningsverksamhet i anslutning till veteranarbete inte längre att omfatta intressebevakning vid sidan om traditionsvärnande arbete.

Veteranorganisationerna har gjort förberedelser inför omställningen, och avsikten är att överföra ansvaret för det traditionsvärnande arbetet från veteranorganisationerna till Traditionsförbundet Eklövet. Staten har visat sin uppskattning och tagit ansvar för veteranerna genom att sörja för deras hälsa och välbefinnande. Veteranorganisationerna och flera andra organisationer har svarat för intressebevakningen och det traditionsvärnande arbetet.
 
Arvet från krigsgenerationen utgör en väsentlig del av det finländska kulturarvet och Finlands nationella identitet. Därför är det viktigt att olika aktörer tillsammans utreder och skapar förutsättningar och principer för att bevara veteranernas traditioner när innehållet och prioriteringarna i veteranarbetet förändras.

Arbetsgruppen kommer också att utreda hur samarbetet mellan de olika aktörerna ska organiseras och vilka roller och ansvar aktörerna har. Dessutom är avsikten att hitta lösningar bland annat i fråga om organiseringen och finansieringen av det traditionsvärnande arbetet och att fastställa statens roll i arbetet.

Arbetsgruppens ordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 31 januari 2023.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn  0295 160 220