Hoppa till innehåll

Avtal som försvarsministern undertecknat i samband med Natos toppmöte

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2024 20.21 | Publicerad på svenska 9.7.2024 kl. 20.35
Pressmeddelande

Försvarsminister Antti Häkkänen undertecknade i samband med Natos toppmöte i Washington D.C. tisdagen den 9 juli 2024 ett uttalande om användningen av de nordiska ländernas luftrum (Nordic Airspace Summit Declaration). Samtidigt undertecknade ministern också ett samförståndsavtal om Natos underrättelseinhämtning med hjälp av bilder från satelliter (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS) och en avsiktsförklaring om ett multinationellt samarbete kring användning av molnteknik (Multinational cooperation for the development and fielding of Allied software for Cloud and Edge services, ACE). Avtalen är inte juridiskt bindande.

- Säkerheten och interoperabiliteten under alla omständigheter och i alla lägen är av största vikt för Nato. Ett starkt nordiskt område stärker också Natos avskräcknings- och försvarskapacitet och militära samarbete, säger försvarsminister Antti Häkkänen.

Uttalandet om de nordiska ländernas luftrum


De nordiska ländernas försvarsministrar undertecknade vid toppmötet ett uttalande om användningen av ländernas luftrum. Det viktigaste syftet med uttalandet är att intensifiera och satsa mer på arbetet med att planera och genomföra luftinsatser i Nordeuropa.

- Målet är bland annat att utveckla Natos luftrumslösningar i norr, vilket också omfattar luft- och robotförsvaret. Till det här kan höra till exempel större övningar, säger minister Häkkänen.

Samförståndsavtal om Natos underrättelseinhämtning med bilder från satelliter


Därutöver undertecknade försvarsminister Häkkänen tillsammans med 19 andra länder ett samförståndsavtal om Natos underrättelseinhämtning och övervakning med hjälp av satellitbilder. Syftet är att förbättra förmågan när det gäller avbildningen från satellit genom att anlita medlemsländernas redan befintliga resurser.

Finlands bidrag till programmet är bildproduktion som alliansmedlemmarna kan använda för att sprida satellitbildernas information och producera tjänster för Nato för att tolka dessa bilder.

Avsiktsförklaring om multinationellt samarbete kring användning av molnteknik


Tisdagen den 9 juli anslöt sig Finland också till en avsiktsförklaring som handlar om multinationellt samarbete kring användningen av molnteknik. Syftet är att utveckla molntjänster och användningen av tjänsterna och utreda hur Natoländerna kan förena de nationella molntjänsterna och edge computing-tjänsterna via Natos digitala stomnät.

Ytterligare information

om uttalandet om användningen av de nordiska ländernas luftrum ges av äldre avdelningsstabofficer Olli Rusanen, tfn 0295 140 055, om samförståndsavtalet om underrättelseinhämtning med hjälp av satellitbilder av säkerhetsdirektör Kai Knape, tfn 0295 140 230 och om avsiktsförklaringen om multinationellt samarbete kring användningen av molnteknik av konsultativa tjänstemannen Jukka-Pekka Virtanen, tfn 0295 140 208.