Hoppa till innehåll

Businessradio Finland Oyj och Kevyt Kanava Oy får behålla koncessionerna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2019 13.15 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 9.59
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 15 augusti 2019 att det inte återtar Businessradio Finland Oyj:s eller Kevyt Kanava Oy:s programkoncessioner för lokal radioverksamhet trots ändrad bestämmanderätt i bolagen.

Statsrådet beslutade den 15 augusti 2019 att det inte återtar Businessradio Finland Oyj:s eller Kevyt Kanava Oy:s programkoncessioner för lokal radioverksamhet trots ändrad bestämmanderätt i bolagen.

Businessradio Finland Oyj och Kevyt Kanava Oy har båda undertecknat avsiktsförklaringar som överför bestämmanderätten till Sanoma Media Finland Oyj.

För tillfället driver Businessradio Finland Oyj radioverksamhet i det analoga markbundna radionätet på tre orter. Programkoncessionen gäller fram till den 31 december 2019. För den nya koncessionsperioden som inleds den 1 januari 2020 fick bolaget åtta koncessioner.

Till koncernen Kevyt Kanava Oy hör dotterbolagen Radio Kajaus Oy, Pohjois-Savon viestintä Oy och Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy. Bolaget äger också den landsomfattande kanalen Aito Iskelmä Harju & Pöntinen i televisionsnätet. 

Kevyt Kanava Oy har 18 programkoncessioner för regionala eller lokala analoga radionät och en koncession för radioverksamhet i ett televisionsnät.  Koncessionerna gäller fram till den 31 december 2019. För den nya koncessionsperioden som inleds vid ingången av 2020 beviljades Kevyt Kanava Oy nio programkoncessioner.

Statsrådets beslut gäller programkoncessioner som beviljats med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Enligt statsrådet finns det inte några hinder för att godkänna ändringarna av bestämmanderätten eftersom detta inte leder till ett koncentrerat radioprogramutbud på marknaden. 

Mer information:

Elina Thorström, regeringsråd, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502

Mirka Meres-Wuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2595

Statsrådet: Material från statsrådets allmänna sammanträden
Finlex: Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (7.11.2014/917)