Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Den finländska skolbespisningen modell för omvärlden

Utrikesministeriet 5.6.2019 9.00
Nyhet

Vikten av skolmat har börjat betraktas som en investering i nationens framtid och allt fler länder är intresserade av att ordna bespisning för skoleleverna. Finlands avgiftsfria skolbespisningssystem kan visa vägen för inledande och utveckling av sådan verksamhet i resten av världen.

Kuva: Niina Rodionoff/Opetushallitus.

Ulkoministeriö ja Opetushallitus ovat yhteistyössä koonneet ja julkaisseet Suomen kouluruokailusta tiiviin julkaisun School Meals for All. Sillä halutaan vastata kansainväliseen kiinnostukseen Suomen järjestelmän erityispiirteistä.

Julkaisussa kerrotaan, miten kouluruokailu on hallinnollisesti järjestetty, mitä ruualta ja ruokailutilanteilta vaaditaan sekä avataan Suomen pitkästä kokemuksesta kertyneitä parhaita käytäntöjä ja kehittämisen kohteita. Mukana on myös kertomukset siitä, miten kouluruokailu on käytännössä järjestetty viidessä suomalaisessa kunnassa.

Suomen tarina käy esimerkiksi

Suomen historian ja kouluruokailun kehittämisen rinnastaminen luo kehitysmaille mahdollisuuden vertaisoppimiseen. Vuosisadan alussa maamme oli köyhä, ja 40 prosenttia 15-vuotiaista oli lukutaidottomia. Kouluruokailun järjestäminen alkoi hyväntekeväisyyden kautta jo 1800-luvulla. Kouluruokailu oli aikansa sosiaalinen innovaatio, ja laki sen järjestämisestä säädettiin toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeinen köyhyys, evakkojen asuttaminen ja sotaorvoista huolehtiminen on tuttua monelle nykyiselle kehitysmaalle, joille Suomen tarina on arvokas esimerkki.

Kouluruokailun käytännöt ja lautasilla oleva ruoka kehittyvät ja elävät ajassa. Kouluruokailua kehitetään jatkuvasti yhteistyössä oppilaiden kanssa. Yhteistyöstä, osallisuudesta ja ravitsemuskasvatuksesta on tullut osa kouluruokailulle asetettuja kansallisia oppimista edistäviä tavoitteita.

Maailman ruokaohjelma (World Food Programme, WFP) auttaa 71 maan hallitusta järjestämään kouluruokailua yli 18 miljoonalle lapselle. Maailman ruokaohjelman kehittäessä kouluruokailujärjestelmiä yhä toimivammiksi, Suomen pitkäikäinen ja kattava järjestelmä on herättänyt kiinnostusta eri puolilla maailmaa.

School Meals for All

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen