Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

En företagsdelegation besöker Rwanda för att stärka de handelspolitiska relationerna mellan Finland och Rwanda

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 12.29 | Publicerad på svenska 25.5.2022 kl. 13.50
Nyhet

Understatssekreterare Nina Vaskunlahti och Business Finlands generaldirektör Nina Kopola besöker Kigali den 28 maj–1 juni 2022 tillsammans med en företagsdelegation.

Syftet med besöket är att ytterligare fördjupa det mångsidiga samarbetet mellan Finland och Rwanda. I programmet ingår ministermöten med fokus på att bygga upp det handelspolitiska samarbetet. Invigningen av Finlands nya honorärkonsulat i Rwanda hör också till programmet. 

Inom handeln har båda länderna intressanta nya idéer och tankar och mycket att erbjuda. Finländsk kompetens och innovativa lösningar är efterfrågade i Rwanda, och på samma sätt erbjuder Rwanda många intressanta möjligheter för finländska företag. 

"Enligt regeringens Afrikastrategi kommer den afrikanska kontinenten och de afrikanska länderna att öka i betydelse inom den globala politiken, ekonomin och handeln. Strategin fokuserar på fred och säkerhet och jämlikhet och utbildning, men också på handelsrelationer, bekämpning av klimatförändringar, grön omställning och digitalisering. Till exempel cirkulär ekonomi och ren energi ger många möjligheter till partnerskap. Under de två senaste åren har Rwanda och Finland tagit flera steg för att fördjupa relationerna", säger understatssekreterare Nina Vaskunlahti.

Ett av målen för besöket är att främja finländska företags export till Rwanda. I programmet ingår besök på ministerier och i företag, ett företagsseminarium och möjligheter att bilda nätverk med viktiga aktörer. Delegationen leds av Business Finlands generaldirektör Nina Kopola

"Vi vill stärka våra handelsrelationer och samarbete och skapa nya affärsmöjligheter för finländska företag. Det gläder mig att företag som har intressanta produkter och lösningar att bjuda ut på den rwandiska och även på den afrikanska marknaden deltar i besöket. Det är viktigt att finländska innovationer hittar vägen ut på exportmarknaden och hämtar in pengar till Finland", säger Kopola. 

Business Finlands företagsdelegation består av sju finländska företag och institut: Nokia Abp, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Finlands Meteorologiska institut, Tana Oy, Vaisala Abp, VAMED Health Projects Finland Oy och Vumos Oy.

 
Tillbaka till toppen