Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Enkät till intressegrupper: prioriteringar i förhandlingarna om e-handel

Utrikesministeriet 1.4.2019 12.24
Nyhet

Förhandlingar om elektronisk handel kommer att inledas i WTO. Utrikesministeriet samlar in information om finländska aktörers preferenser och intressen i förhandlingarna.

Sammanlagt 76 WTO-länder ska inleda förhandlingar om elektronisk handel. Den första förhandlingsrundan planeras i maj. Medlemsländerna gav en gemensam förklaring om att inleda förhandlingarna under Världsekonomiskt forum i januari 2019.

Inför förhandlingarna fördes förberedande samtal i WTO under 2018 för att kartlägga möjliga förhandlingsområden. EU framlade två tematiska dokument under samtalen, ett om möjliga förhandlingsområden och ett om att uppdatera referensdokumentet om telekommunikation.

Vi vill bevaka finländska aktörers intressen på bästa möjliga sätt under förhandlingarna. Därför önskar vi nu information om vilka ämnen ni anser vara de viktigaste under de kommande förhandlingarna.

Vi hoppas att ni kan sända era synpunkter senast tisdagen den 16 april till [email protected] och [email protected]. Era upplysningar behandlas konfidentiellt.

Ytterligare information: Aino Friman, handelssekreterare, tfn 029 535 1107, och Niina Blomberg, handelssekreterare, tfn 029 535 0263

Tillbaka till toppen