Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Enkäten om utrikesministeriets arbetsmiljö klar

Utrikesministeriet
18.1.2019 13.03
Nyhet

Utrikesministeriets resultat i arbetsmiljöbarometern för 2018 är nu klart. Resultatet ligger på samma nivå som föregående år och på medeltalet inom staten. I snitt får arbetsmiljön ungefär skolvitsordet åtta.

De bästa vitsorden gav personalen arbetets innehåll och möjligheterna att påverka det, arbetsgemenskapen, arbetsgivarbilden och värderingarna. Sämst vitsord fick lönen. Chefernas styrka anses ligga i den rättvisa behandlingen, svagheten är däremot arbetets organisering. 


Utrikesministeriets ledning satsar på en arbetskultur där arbetsmiljön utvecklas kontinuerligt: ledarskapet ska förbättras, orättvisorna i lönesystemet åtgärdas och alla former av trakasserier avskaffas.

Mot en trakasserifri arbetsplats

Enkäten utredde ingående personalens iakttagelser och erfarenheter av osakligt bemötande och trakasserier. Vid utrikesministeriet har en tiondel av de som svarade (66 personer) upplevt osakligt beteende under det gångna året. Inom utrikesrepresentationen var motsvarande siffra 14 procent (161 personer). Ännu fler har observerat osakligt bemötande utan att själva utsättas.

Enligt enkäten har 13 personer (1,9 procent) vid ministeriet och 64 personer (5,5 procent) inom utrikesrepresentationen upplevt mobbning på arbetsplatsen. Ännu fler har observerat mobbning. Det framkom enstaka erfarenheter av sexuella trakasserier: under det gångna året har tre personer vid ministeriet (0,4 procent) och tre personer inom utrikesrepresentationen (0,3 procent) utsatts för sexuella trakasserier. Sexton personer (tre vid ministeriet och 13 inom utrikesrepresentationen) har erfarit att en anmälan inte hade utretts i enlighet med organisationens riktlinjer. 39 personer har upplevt att trakasserierna eller mobbningen har fortsatt trots att de gjort en anmälan till sin chef (sju vid ministeriet, 32 inom utrikesrepresentationen).


Vid utrikesministeriet i Helsingfors arbetar ca 850 personer och inom utrikesrepresentationen ca 1 500. Finland har 89 ambassader och andra verksamhetsställen i 73 olika länder.
Utrikesminister Timo Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen beställde i december 2018 en utredning om trakasserierna av konsultföretaget Ramboll.

Genom att utredning genomförs av en utomstående part vill man försäkra sig om att den är oberoende. Utredningen ska vara klar i mars. Det ska ingå konkreta rekommendationer om hur utrikesministeriets insatser för arbetsmiljön kan utvecklas. Utredningen tar upp hur trakasserier och osakligt bemötande kan förebyggas vid utrikesministeriet och i olika arbetsgemenskaper, hur man kan ta upp trakasserier och osakligt bemötande och hur behandlingen kan effektiveras och följas upp konsekvent.
 

Tillbaka till toppen