Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU går i spetsen i kampen mot våld mot kvinnor och flickor

Utrikesministeriet 26.9.2019 13.19
Nyhet

Under FN:s högnivåvecka som pågår som bäst presenteras resultaten av det omfattande EU-finansierade Spotlight-initiativet. Temat jämställdhet får en framträdande roll även i den nya kommissionären med ansvar för internationella partnerskap.

”I dag, när världen står inför otaliga utmaningar, stärker EU och FN med större beslutsamhet än tidigare sitt globala partnerskap och sitt åtagande att ingen kvinna eller flicka lämnas utanför”, fastställer Neven Mimica, kommissionär för internationellt samarbete och utveckling och EU:s röst i 2018 års årsrapport om Spotlight-initiativet för slut på allt våld mot kvinnor och flickor.

Att främja jämställdhet är en av prioriteringarna i EU:s yttre förbindelser, och Spotlight är världens mest omfattande program för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. Initiativet startades 2017, och EU beviljade det en startfinansiering på 500 miljoner euro för att riktas till Latinamerika, Afrika, Asien och Mellanamerika.

Initiativet genomförs av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och FN:s befolkningsfond UNFPA. Åtgärder vidtas för att tackla bland annat familjevåld, dödligt våld, sexuellt våld, människohandel och sexuellt och ekonomiskt utnyttjande som drabbar kvinnor.

Enligt årsrapporten har över en tredjedel av världens kvinnor blivit utsatta för våld. 200 miljoner kvinnor har utsatts för kvinnlig könsstympning. 700 miljoner kvinnor har varit gifta innan de fyllt 18 år, en tredjedel av dem när de varit under 15 år. Det är fler kvinnor som dör till följd av våld i hemmet än till följd av länders interna konflikter.

Finland bidrar med stöd genom EU-finansiering

EU:s utvecklingsprogram får även finländsk finansiering. Till exempel under 2018 kanaliserades 18 procent av Finlands anslag för utvecklingssamarbete genom EU. Dessutom har Finland varit en av FN-organen UN Womens och UNFPA:s främsta allmänna finansiärer.

Kvinnors och flickors ställning och rättigheter betonas också i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete. Till exempel under 2015–2017 fick sammanlagt 1,5 miljoner kvinnor och flickor tack vare Finlands stöd tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa.

Tillsammans är EU och dess medlemsländer världens största bidragsgivare. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, som håller ett anförande vid högnivåveckans Spotlight-sidoevenemang, berömmer det gemensamma initiativet och dess inflytande.

”Spotlight har varit ett viktigt steg mot ökad finansiering för främjande av jämställdhet och kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och för bekämpning av våld mot kvinnor och flickor”, konstaterar minister Skinnari.

Skinnari är också nöjd över att jämställdhet även i framtiden får en framträdande roll i den nya kommissionären med ansvar för internationella partnerskap Jutta Urpilainens arbete. Det gemensamma initiativet stärker också EU:s partnerskap med Afrika, där man planerar att starta ett omfattande regionalt Spotlight-program.

 

Mer information: Spotlight-initiativets webbplats

Tillbaka till toppen