Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland fortsätter stödja kvinnors ställning i Nepal

Utrikesministeriet 14.1.2019 11.06
Nyhet

Finland stöder jämställdhetsorganisationen UN Womens verksamhet i Nepal med 4 miljoner euro 2018–2021. Genom bidraget finansieras UN Womens program för att främja de nepalesiska kvinnornas ekonomiska och politiska deltagande och bekämpa fattigdomen.

Ett av Finlands mål är att ändra på förfaranden som diskriminerar kvinnor. Bild: Tuukka Ervasti/UM

    

Avtalet om Finlands insats undertecknades tillsammans med UN Women i Kathmandu i slutet av december. Stödet är en fortsättning till pågående samarbete.

Sedan 2012 har UN Women med Finlands stöd arbetat för att förbättra ställningen för kvinnor som drabbats av konflikten i landet och för att stärka centralförvaltningens, lokalförvaltningens och civilsamhällets kapacitet att genomföra den nationella 1325-verksamhetsplanen Kvinnor, fred och säkerhet. De allra fattigaste kvinnornas ekonomiska ställning har förbättrats med hjälp av stöd för företagande och utbildning.

Finlands bidrag har gjort det möjligt att övervaka genomförandet av lagstiftning, politiska beslut och olika program. Målet är att ändra på förfaranden som diskriminerar kvinnor och att avskaffa skadliga praxis och traditioner. De rådande sociala normerna diskriminerar kvinnor och begränsar deras möjlighet att göra sig hörda i sina egna lokalsamhällen och i samhället i allmänhet.

I det historiska valet 2017, som ordnades enligt den nya grundlagen från 2015, valdes 14 000 kvinnliga beslutsfattare. Det öppnar för nya påverkansmöjligheter och främjar jämställdheten. Valet ordnades både på federal nivå, i provinserna och lokalt. Tack vare Finlands stöd får kvinnliga beslutsfattare stöd i sitt arbete. På så viss stärks kvinnornas samhälleliga deltagande och ledarskap, också när det gäller fred och säkerhet.

”Jämställdhet, fattigdomsbekämpning och kvinnors och flickors rättigheter ligger i centrum för Finlands utvecklingspolitik. Kvinnornas rättigheter kan enbart tillgodoses om vi samtidigt främjar deras deltagande i ekonomin, i politiken, i förvaltningen och i beslutsfattandet på olika plan”, säger Finlands ambassadör i Nepal Pertti Anttinen.

UN Women bedriver ett fungerande samarbete med den nepalesiska regeringen för att driva igenom programmet.

Finlands utvecklingssamarbete i Nepal

UN Women Nepal

Tillbaka till toppen