Hoppa till innehåll

Finland levererar mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2023 11.16 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 11.27
Pressmeddelande

Finland sänder mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Republikens president fattade beslut i ärendet den 25 augusti 2023 på framställning av statsrådet. Det här är den artonde försvarsmaterielhjälpförsändelsen från Finland till Ukraina.

Ersättningen av de kapaciteter som ingår i leveransen beräknas kosta Finland cirka 94 miljoner euro. Ersättningsvärdet av alla försvarsmaterielpaket som Finland levererat till Ukraina uppgår nu till cirka 1,3 miljarder euro.

- Finlands och våra allierades stöd till Ukraina förblir orubbligt. Med tanke på den framtida säkerhetsordningen i Europa och Finland är det centralt att Rysslands aggressiva strävanden kan hindras i Ukraina, säger försvarsminister Antti Häkkänen.

Av operativa skäl och för att garantera att hjälpen säkert når fram informeras det inte närmare om vad biståndet innefattar eller om leveranssätt eller tidsplaner.

I det ytterligare bistånd som Finland bidragit med har både Ukrainas behov och försvarsmaktens resursläge beaktats.

Ytterligare information ges av Dani Niskanen, försvarsministerns specialmedarbetare, tfn +358 415444967.