Hoppa till innehåll

Finland lyfter fram kvinnors och flickors rättigheter och fullgörandet av ansvarsskyldigheten i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2023 15.03 | Publicerad på svenska 19.6.2023 kl. 13.10
Pressmeddelande

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder till sitt 53:e möte i Genève i Schweiz den 19 juni–14 juli.

Blågrön stiliserad jordglob
 

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Finland är medlem i rådet under perioden 2022–2024. Finland fortsätter sitt enträgna arbete för att främja och skydda de universella mänskliga rättigheterna. 

Finland och Sverige föreslår tillsammans att mandatet för FN:s särskilda rapportör som rapporterar om arbetet med att stoppa utomrättsliga avrättningar ska förnyas. Länderna har samarbetat länge i FN:s generalförsamling kring denna grundläggande människorättsfråga. I arbetet betonas vars och ens rätt till liv, myndigheternas skyldighet till oberoende undersökning samt betydelsen av ett opartiskt domstolsväsende och ett effektivt rättsskydd. Den särskilda rapportören bidrar till att främja dessa rättsliga aspekter.

Frågor som alltid varit viktiga för Finland, det vill säga kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet, står också högt upp på agendan. Finland arbetar hårt i förhandlingarna som handlar om att förebygga våld mot kvinnor och flickor och att avskaffa tvångsäktenskap. Finland bidrar också bland annat till förhandlingarna om rätten till utbildning.   

På agendan står också Rysslands anfallskrig mot Ukraina, Belarus, Afghanistan, Iran, Syrien och Sudan. Rådet diskuterar kvinnors och flickors människorättsliga läge i Afghanistan utifrån en expertrapport. Rådet kommer också att få en första översikt av en undersökningsgrupp som behandlar Iranfrågor.  

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR ger en översikt över läget i Ukraina. OHCHR har gjort ett viktigt oberoende arbete med att registrera civila offer sedan början av Rysslands olagliga anfallskrig. Finland anser det väldigt viktigt att rådet också i fortsättningen får en översikt över läget i Ukraina. 

Läs mer:

Mer information

  • Ann-Mari Fröberg, teamledare, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 89
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].