Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland sänder ytterligare försvarsmaterielbistånd till Ukraina

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 13.27 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 13.30
Pressmeddelande

Republikens president har i dag den 5 maj 2022 på framställning av statsrådet beslutat att Finland ska sända mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina.

För att säkerställa att hjälpen når fram informeras det inte heller denna gång närmare om vad hjälpen innehåller, leveranssätt eller tidtabell.

I det ytterligare bistånd Finland bidragit med har både Ukrainas behov och försvarsmaktens resursläge beaktats.

Efter Rysslands militära angrepp har Ukraina bett om materialhjälp av såväl Europeiska unionens som Natos medlemsländer.

- Finland har stött Ukraina på många sätt, också med försvarsmateriel. Ukrainas behov av ytterligare bistånd är stort. Vi satsar på att sända mer försvarsmaterielbistånd, säger försvarsminister Antti Kaikkonen.

Ytterligare information: Miikka Pynnönen, försvarsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 140 117.

 
Tillbaka till toppen