Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland stöder nepalesiska skolor genom Unicef

Utrikesministeriet 9.12.2019 14.38
Pressmeddelande

Finland stöder FN:s barnfond Unicefs verksamhet i Nepal med 8 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete. Genom finansieringen till Unicefs landprogram för Nepal förbättras undervisningens kvalitet och tillgången till vatten och sanitet i byar och skolor under de kommande tre åren.

Bild: Hanna Päivärinta/utrikesministeriet

Unicefs projekt inom utbildningssektorn har som mål att förbättra småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens kvalitet. De flesta nepalesiska barnen går i skola, men lär sig ändå inte grundläggande färdigheter.

Målet är nu att få dem som behöver särskilt stöd, till exempel barn med funktionsnedsättning och de allra fattigaste och mest diskriminerade barnen, till skolan. Barn ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. På så vis förbättras deras förutsättningar att lära sig. 

Ett annat Unicefprojekt förbättrar tillgången till rent dricksvatten och sanitet samt hygienkunskapen i byar och skolor. Rent dricksvatten minskar sjukdomar medan toaletter bland annat är viktiga för att flickor ska kunna gå i skola.

Unicef är en av Finlands långvariga partner i Nepal, i synnerhet när det gäller utvecklingssamarbetet inom vattensektorn.

”Finland vill främja kvinnors och flickors utbildning och trygga tillgången till rent dricksvatten och sanitet för alla. Genom samarbetet med Unicef utnyttjar Finland de synergieffekter som uppstår genom olika aktörers och sektorers arbete, för att skapa en hållbar utveckling”, säger Finlands ambassadör i Nepal Pertti Anttinen.

Finland och EU har också ett omfattande samarbetsprojekt i västra Nepal. Tillsammans med lokalbefolkningen och kommunerna förbättras hushållens tillgång till rent dricksvatten, och toaletter och vattenpumpar byggs i närheten av skolor. Dessutom stöder Finland Nepals utbildningssektor i att utveckla skolsystemet.

Genom sitt utvecklingssamarbete stöder Finland Nepals insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling före 2030.

Ytterligare information: Sara Alanen, inspektör, enheten för södra Asien, tfn 0295 350 011, Kati Bhose, utvecklingspolitisk specialsakkunnig (utbildning), och Jari Laukka utvecklingspolitisk specialsakkunnig (vatten), Finlands ambassad i Kathmandu, tfn 977 1 44 172 21

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen