Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland vill vara föregångare för en jämställd klimatpolitik

Utrikesministeriet 11.10.2019 10.54
Nyhet

På internationella flickdagen lyfter utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och gymnasieeleven Priya Härkönen fram flickors och kvinnors viktiga roll i klimatpolitiken.

Bild: Petri Krook

Sextonåriga Priya Härkönen arbetar i dag sida vid sida med minister Ville Skinnari, som en del av Plan Internationals kampanj, där flickor runtom i världen tar över ledande positioner i samhället. Temat för maktövertagandet är klimatförändringen.

”Under min dag vid makten vill jag lyfta fram klimatförändringens negativa konsekvenser för flickors rättigheter och berätta varför det är viktigt att vi handlar nu för att stoppa klimatförändringen”, säger Härkönen, som går första året på gymnasiet.

Klimatförändringar drabbar särskilt sårbara befolkningsgrupper, till exempel flickor i världens fattigaste länder. När spannmålsskörden misslyckas syns det ofta först på flickornas tallrikar. När det blir torka och inträffar andra extrema väderfenomen förlängs den tid som flickorna använder för hemarbete, vilket är tid bort från deras skolgång. Naturkatastrofer och instabila förhållanden ökar också risken för sexuellt våld, utnyttjande och barnäktenskap.

Minister Skinnari betonar jämställdhetens centrala roll i de globala målen för hållbar utveckling, som också styr Finlands utvecklingspolitik:

”Klimatförändringen är ett av de största hoten mot målen i Agenda 2030. Bättre jämställdhet stöder däremot de andra målen. De globala målen bör främjas parallellt och vi måste se till att också de grupper som har det sämst ställt får sin röst hörd”, säger ministern.

Flickorna en del av klimatkrisens lösning

Att förbättra kvinnors och flickors ställning hör till de viktigaste temana i Finlands utvecklingssamarbete. På flickornas dag lyfter minister Skinnari och Härkönen tillsammans fram jämställdhetens betydelse för klimatarbetet och att kvinnor och flickor måste höras inom klimatpolitikens alla delområden.

”Finland är en föregångare med sin ambitiösa klimatpolitik. Vi anser att det är viktigt att främja jämställdhet i beslutsfattandet om kampen mot och anpassning till klimatförändringen och även i besluten om i klimatfinansieringen”, konstaterar minister Skinnari.

På lokal nivå har ofta just kvinnorna en central roll och kompetens till exempel när det gäller skötseln av skogar, förvaltningen av lokala naturresurser och jordbruk. Under internationella förhandlingar är det sällan kvinnor som leder delegationerna.

”Flickorna är en del av lösningen på klimatkrisen. Därför är också deras utbildning är särskilt viktig. Utbildade flickor kan bidra med kapacitet och kunskap till beslutsfattandet, vilket i sin tur stärker samhällets förmåga att anpassa sig till klimatförändringar”, påminner Härkönen.

Under internationella flickdagen deltar Härkönen i möten och tillställningar som hör till ministerns arbetsdag, både i riksdagen och vid utrikesministeriet. Under dagen kommer Härkönen också bland annat att träffa utrikesministeriets jämställdhetsambassadör Katri Viinikka och jämställdhetsrådgivare Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret.

Tillbaka till toppen