Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finlands finansierade programmet Coach stöder fortbildning för lärare i utvecklingsländer

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2021 14.08 | Publicerad på svenska 29.9.2021 kl. 14.10
Nyhet

Syftet med Världsbankens nya program Coach är att förbättra inlärningsresultaten genom att stödja lärarnas yrkeskompetens i utvecklingsländerna. Finland stöder Coach-programmets globala del och pilotprojektet som genomförs i Moçambique.

En kvinna i ett klasrum är vänd och tittar på boken, som är mellan två barn. Ett tredje barn läser sin bok.
Att lära ut grundläggande färdigheter är särskilt viktigt för inlärningsresultaten. Foto: Liang Qiang / World Bank

Numera får majoriteten av barnen i världen gå i skola. Ändå talas det om en så kallad global inlärningskris. I skolan får barnen nämligen inte lära sig sådana färdigheter som är nödvändiga i framtiden.

Redan före koronaviruspandemin bedömde Världsbanken att 53 procent av de 10-åriga barnen i utvecklingsländerna inte kan läsa och förstå enkel text. Pandemin och de skolstängningar och ekonomiska svårigheter som den medför har ytterligare förvärrat inlärningskrisen.

Med tanke på inlärningen är den viktigaste enskilda faktorn att det finns utbildade och kompetenta lärare. För att åstadkomma resultat på kortare sikt är det viktigt att utveckla redan yrkesverksamma lärares yrkeskompetens. En av de viktigaste faktorerna för en hållbar utveckling är högklassig och tillgänglig utbildning för alla.

”För att uppnå bättre inlärningsresultat måste vi satsa särskilt på undervisning i grundläggande färdigheter, dvs. att läsa, skriva och räkna. Lärarna behöver också verktyg till exempel för att organisera lektioner, interagera i klassrummet och bedöma inlärningsresultaten”, säger Paula Malan, undervisningsrådgivare vid utrikesministeriet.

Genom att stödja lärare motverkar Coach den globala inlärningskrisen

Det är just de ovan nämnda utmaningarna som programmet Coach tar itu med. Syftet är att hjälpa partnerländerna att planera, genomföra och utvärdera högklassiga fortbildningsprogram för lärare. Programmen ska grunda sig på god praxis och forskningsresultat.

Inom Coach utvecklas såväl personlig handledning för lärare (coaching) som andra former av fortbildning, till exempel grupputbildning, skolspecifik utbildning och självstudier för lärare. En resultatrik fortbildning ska i samtliga fall grunda sig på fyra vägledande principer: 1) skräddarsydd, 2) pragmatisk, 3) fokuserad och 4) kontinuerlig.

Arbetet utförs å ena sidan genom att ta fram olika verktyg och riktlinjer för partnerländerna, bland annat genom rådgivning i hur grundläggande färdigheter lärs ut, identifiering av lärarnas behov av yrkesmässig utveckling, anordnande av effektiv grupputbildning för lärare eller bedömning av hur det befintliga fortbildningssystemet fungerar. Å andra sidan ges direkt tekniskt stöd på plats till länderna när de förnyar och utvecklar sina fortbildningssystem för lärare.

Iloisesti osoittava mies pukupaidassa etualalla. Lapsia istuu pulpeteissa, lapsilla valkoiset lyhythihaiset kauluspaidat päällä.
Genom Coach utvecklar lärarna pedagogiska färdigheter som de tillämpar i klassrummet. Foto: Dominic Chavez / World Bank

Coach-programmet pilottestas 2020–2024. Efter pilotfasen lanseras materialet och metoderna i större omfattning för alla utvecklingsländer. Ett av pilotländerna är Moçambique, där Finland länge har stött utvecklingen av utbildningssektorn. Programmet Aprender+ i Moçambique kommer att testas i två provinser under två års tid i enlighet med principerna för Coach: målet är bland annat att skapa högklassiga lärarhandböcker för undervisningen i läsning och skrivning.

Utbildning är en prioritering i Finlands utvecklingspolitik

Finland är känt för sitt högklassiga skolsystem med högutbildade och yrkesskickliga lärare i centrum. Utbildning är därför också en naturlig prioritering inom utvecklingspolitiken.

Finlands mål är att förbättra särskilt flickors och de mest utsatta barnens och ungdomarnas tillgång till högklassig grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet. Finlands utvecklingssamarbete stöder inklusiviteten i utbildningssystemen, stärker partnernas förmåga att främja bättre inlärningsresultat samt utvecklar metoder och förhållanden för inlärning och undervisning.

Lärarutbildningen stöds i flera partnerländer genom olika projekt via universitet och icke-statliga organisationer, men också genom internationella organisationer.

Världsbanken är en viktig strategisk partner för Finland, eftersom den är den största utbildningsfinansiären i utvecklingsländerna. Finland stöder Coach-programmets globala del och pilotprojektet i Moçambique med sammanlagt 5,5 miljoner euro. Utöver finansiering utnyttjas inom programmet även finländsk sakkunskap inom fortbildning av lärare.

 

Nora Klami

Skribenten arbetar som ambassadråd vid utrikesministeriet på enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn.

 

 

 
Tillbaka till toppen