Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskommission sammanträder i Helsingfors

Utrikesministeriet
12.10.2021 9.40 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 9.50
Pressmeddelande

Det sextonde mötet för den ekonomiska samarbetskommissionen för Finlands och Rysslands regeringar och ett enskilt möte mellan ordförandena hålls i Helsingfors den 14 oktober 2021. Ordförande i samarbetskommissionen är utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och Rysslands industri- och handelsminister Denis Manturov. Under samarbetskommissionens möte behandlas frågor som rör affärsmiljön i Finland och Ryssland och potentiella nya samarbetsområden. Under mötet behandlas även aktuella frågor som kommit upp i kommissionens arbetsgrupper. Ministrarna kommer också att träffa företrädare för finländska och ryska företag.

Den ekonomiska samarbetskommissionens syfte är att förbättra företagens villkor och skapa kontakter mellan företag i Finland och Ryssland. Under samarbetskommissionen lyder olika sektorspecifika och regionala arbetsgrupper. Den ekonomiska samarbetskommissionen sammanträdde senast i S:t Petersburg 2018. Samarbetskommissionens ordförande träffades senast i juni i år i samband med det internationella ekonomiska forumet i S:t Petersburg. 

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och industri- och handelsminister Denis Manturov.


Samarbetskommissionens arbetsgrupper är en viktig kanal för samarbetet mellan finländska och ryska myndigheter. Arbetsgrupperna har fortsatt sitt arbete på distans även under coronapandemin. Konkret samarbete bedrivs till exempel inom transportsektorn, energisektorn och skogsindustrin.

”Den ekonomiska samarbetskommissionens arbete är viktigt för de finländska företag som är verksamma i Ryssland, och den är också en viktig kanal för myndigheternas samarbete. Jag är glad att vi kan ordna mötet här i Helsingfors i år. Jag ser speciellt fram emot diskussionerna med minister Manturov om möjligheterna till samarbete inom skogssektorn. Vi har också ett separat möte med finländska och ryska företag”, säger minister Skinnari. ”Finsk-ryska handelskammaren och East Office är viktiga samarbetsparter för detta möte.”

Också näringsminister Mika Lintilä träffar minister Manturov i samband med samarbetskommissionens möte. Diskussionen kommer att fokusera på aktuella frågor som kommit upp i samarbetskommissionens arbetsgrupper och som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.
”Finländska företag har mycket kunnande inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och energiteknik, och jag tror att vi genom kommissionen kan öka vårt handelsekonomiska samarbete ytterligare. Finland och Ryssland har gemensamma mål bland annat när det gäller att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen”, säger minister Lintilä.

Cirka 900 finländska företag är verksamma i Ryssland, och värdet av de finländska investeringarna i landet beräknas uppgå till 15 miljarder euro. Ryssland är Finlands sjätte största exportland och tredje största importland. Finland bedriver handel med Ryssland inom ramarna för EU:s ekonomiska sanktioner och de motsanktioner som Ryssland infört. EU:s sanktioner mot Ryssland, som införts på grund av den illegala annekteringen av Krim och östra Ukraina, är fortfarande i kraft.
 
Ytterligare information:
Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 232 och Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef för östavdelningen, tfn 0295 350 773

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen