Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet kulminerar i Rovaniemi

Utrikesministeriet 29.4.2019 12.40
Nyhet

Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet avslutas med ett utrikesministermöte i Rovaniemi den 7 maj. Utrikesministrar från Arktiska rådets alla medlemsländer, Sverige, Norge, Danmark, Island, Kanada, Ryssland och USA, förväntas anlända till Rovaniemi. Utrikesminister Soini är ordförande för ministermötet.

Till mötet inbjuds förutom ministrarna också Arktiska rådets permanenta deltagare, dvs. sex organisationer som representerar ursprungsfolken, och dessutom länderna och organisationerna med observatörsstatus i Arktiska rådet. Arktiska rådets sex arbetsgrupper deltar också i mötet

Ministerikokous pidetään Lappi Areenalla Ministermötet hålls på Lappi Arena.

Allt som allt förväntas ca 300 mötesdeltagare och över hundra medierepresentanter delta i mötet.

"Finlands ordförandeskap har lyckats väl. Vi har gjort framsteg inom alla de prioriterade områdena under vårt ordförandeskap, och Arktispolitikens betydelse som en del av Finlands och EU:s utrikespolitik har ökat”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

"Jag ser fram emot utrikesministermötet i Rovaniemi och att få träffa mina kolleger från Arktiska rådets alla medlemsländer. Jag kan lugnt överlåta ordförandeklubban till Island."

På agendan på Lappi Areena

Vid Arktiska rådets ministermöten har man traditionellt undertecknat en deklaration som bär mötesstadens namn och i vilken man sammanfattar ordförandeskapets resultat och ger uppgifter för den följande tvåårsperioden. Vid ministermötet behandlas också rådets verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, godkänns eventuella nya observatörer och diskuteras aktuella arktiska frågor. 

Man har sökt och hittat gemensamma lösningar

Programmet för Finlands tvååriga ordförandeskap har fokuserat på att bromsa klimatförändringen och genomföra FN:s mål för hållbar utveckling i det arktiska området. Finland har satsat särskilt på att stärka det meteorologiska samarbetet, på miljöskydd, till exempel minskade sotutsläpp, på kompetens och utbildning samt på det regionala samarbetet.

"Förbättrade kommunikationsförbindelser har en nyckelposition när det gäller att förbättra levnadsförhållanden i det arktiska området. Lika möjligheter till utbildning skapar lösningar för hållbar framtid för invånarna i det arktiska området. Meteorologisk forskningsinformation skapar i sin tur en hållbar grund för åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Jag tror att dessa är obestridligt sådana gemensamma lösningar på basis av vilka man kommer att fortsätta det arktiska samarbetet", summerar Aleksi Härkönen, Finlands arktiska ambassadör.

"Summa summarum har vårt ordförandeskap lyckats väl, inte minst tack vare våra utmärkta lokala samarbetspartner. Under ordförandeskapet har vi haft möten på olika håll i norra Finland: Kittilä, Kemi, Ruka i Kuusamo osv. Det var varit skönt att visa Finlands norra områden och vår arktiska kompetens till våra mötesgäster. Utrikesministermötet i Rovaniemi är förstås den största ansträngningen, och mötet blir säkert oförglömligt."

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas, Kanadas, Rysslands och USA:s regeringar. Rådets uppgift är att främja samarbetet mellan de arktiska staterna och ursprungsfolken särskilt i frågor som rör miljöskydd och hållbar utveckling. Arktiska rådet grundades 1996 genom Ottawadeklarationen, som bottnade i den så kallade Rovaniemiprocessen som på initiativ av Finland inleddes 1991 för att hantera arktiska miljöfrågor.

Ordförandeskapet i Arktiska rådet roterar mellan medlemsstaterna som i tur och ordning leder rådets verksamhet under en tvåårsperiod. Island tar över ordförandeskapet efter Finland.

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017-2019

Centrala arktiska aktörer

Arctic Council (en) 

Tillbaka till toppen