Hoppa till innehåll

Finlands tjugonde stödpaket med försvarsmateriel till Ukraina

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2023 12.00 | Publicerad på svenska 17.11.2023 kl. 12.47
Pressmeddelande

Finland sänder mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Republikens president fattade beslut i ärendet den 17 november 2023 på framställning av statsrådet.

- Hur Europas och Finlands säkerhetspolitiska omgivning kommer att formas under detta årtionde står på spel i Ukrainas försvarskamp. Vi kommer orubbligt att fortsätta stödja Ukraina tillsammans med våra allierade", säger försvarsminister Antti Häkkänen.

Det här är den tjugonde försvarsmaterielhjälpförsändelsen från Finland till Ukraina. Ersättningen av de kapaciteter som ingår i leveransen beräknas kosta Finland cirka 100 miljoner euro.

- Ersättningsvärdet för de 20 försvarsmaterielpaket som Finland beslutat om uppgår nu till sammanlagt 1,5 miljarder euro, säger Häkkänen.

Av operativa skäl och för att garantera att hjälpen säkert når fram informeras det inte närmare om vad biståndet innefattar eller om leveranssätt eller tidsplaner.

I det ytterligare bistånd som Finland bidragit med har både Ukrainas behov och försvarsmaktens resursläge beaktats.

Ytterligare information ges av Dani Niskanen, försvarsministerns specialmedarbetare, tfn +358 415 444 967.