Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

FN-samarbete ger miljoner kvinnor tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa

Utrikesministeriet
27.5.2021 10.32 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 14.30
Nyhet

FN:s befolkningsfond UNFPA möjliggjorde tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa för 41 miljoner kvinnor och unga förra året. I år stödjer Finland UNFPA:s verksamhet med 33 miljoner euro.

Finland ger UNFPA allmän finansiering för att organisationen ska kunna rikta sitt arbete till de områden där behovet är störst. Stödet främjar i enlighet med regeringsprogrammet Finlands prioriteringar inom utvecklingssamarbetet, bland annat förbättring av kvinnors och flickors ställning och rättigheter.

UNFPA gör ett effektivt och resultatrikt arbete för att främja jämställdheten mellan könen och särskilt den sexuella och reproduktiva hälsan och sexuella och reproduktiva rättigheter inklusive familjeplanering. Med hjälp av Finlands allmänna stöd till UNFPA kunde man ge över 1,2 miljoner unga tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, förebygga över 840 000 oplanerade graviditeter och nästan 2 300 mödrars död och ge över 31 000 kvinnor och flickor tillgång till stödtjänster för offer för könsrelaterat våld.

Finland lyfter fram ställningen för personer med funktionsnedsättning

I sitt samarbete med UNFPA strävar Finland efter att förbättra tillgången till tjänster som riktas särskilt till unga och tillgången till sexualundervisning. Det är också viktigt för Finland att organisationens verksamhet leder till att ställningen och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning förbättras. I det rådande globala läget som försämrats på grund av coronapandemin fokuserar Finland på FN-organens innovativa lösningar, nya partnerskap och långsiktig verksamhet. Dessa kan stärka utvecklingssamarbetets genomslagskraft och bidra till att uppnå hållbara resultat.

Finland stöder resultatrik verksamhet

Enligt internationella bedömningar är UNFPA en effektiv och resultatrik organisation. Organisationen har en direkt påverkan på läget för utvecklingsländernas kvinnor och flickor, vars situation coronapandemin hotar försämra avsevärt.

Stödet till UNFPA möjliggjorde 2020 att:

  • 41 miljoner kvinnor och unga fick tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa
  • 478 000 personer inom hälsovården fick utbildning gällande arbetsuppgifter i anslutning till coronapandemin
  • 506 000 flickor och kvinnor som blivit offer för våld fick tillgång till tjänster för mental hälsa och psykosocialt stöd
  • 1,2 miljoner kvinnor i 60 länder fick tillgång till hygienprodukter
  • 86 procent av programländernas planer för koronapandemin innehöll åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld och hjälpa offer
  • tjänster för sexuell och preproduktiv hälsa ingick i 83 procent av programländernas nationella planer för coronapandemin
  • systemet e-voucher, som utvecklats i samarbete mellan UNFPA:s och FN:s livsmedelsprogram WFP, gav cirka 70 000 gravida och ammande kvinnor i Syrien tillgång till mat och hygienprodukter
  • en hjälptelefon, som riktar sig till flickor och kvinnor som blivit offer för våld under coronapandemin, startades i över 25 av UNFPA:s programländer
  • över 1,9 miljoner säkra förlossningar möjliggjordes i 42 länder
  • 5,3 miljoner personer i 52 länder fick tillgång till familjeplaneringstjänster.
 
Tillbaka till toppen