Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Förändringar i ambassadernas och konsulatens tjänster

Utrikesministeriet 8.2.2019 12.07
Nyhet

Lagen om konsulära tjänster stadfästes vid presidentföredragningen den 8 februari 2019. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019. Målet är att minska det administrativa arbetet i anslutning till de konsulära tjänsterna.

Ämbetsbevis och adressförfrågningar

Från och med början av maj sköter beskickningarna endast ärenden som rör förfrågningar om adresser och ämbetsbetyg om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan till exempel vara att myndigheterna i ett land inte lämnar ut information till andra än diplomatiska representanter.

Utrikesministeriet och ambassaderna ger fortsättningsvis råd åt sina kunder om dessa frågor i enlighet med sin rådgivningsskyldighet, och kan förmedla kontaktuppgifter till behöriga myndigheter och ombud. På ambassadernas och konsulatens webbplatser finns också anvisningar om hur man skaffar ett ämbetsbevis eller adressuppgifter.

Tjänster som gäller kvarlåtenskap

Bestämmelserna om tjänster som gäller kvarlåtenskap upphävs i lagen och ambassaderna sköter inte längre dessa tjänster. I praktiken har skötseln av kvarlåtenskapsärenden redan tidigare begränsats till att förmedla kontaktuppgifter och hänvisa till lokala advokater eller jurister.

Notarius publicus

Lagen gör det också möjligt för utrikesministeriet att lägga ut vissa notariella tjänster och assisterande uppgifter som föreskrivs i lagen om konsulära tjänster till externa tjänsteleverantörer.   

Lagändringens mål är att upprätthålla förutsättningarna för god förvaltning inom de konsulära tjänster som hör till utrikesförvaltningens ansvarsområde inom ramarna för statens produktivitetsprogram. De konsulära tjänsterna ska skötas flexibelt, sparsamt och effektivt.

Ändringen av lagen om konsulära tjänster är ett led i utrikesministeriets pågående projekt för att utveckla de konsulära tjänsterna och regeringens spetsprojekt för smidigare lagstiftning och avveckling av normer.

Tillbaka till toppen