Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Forumet Finland går och cyklar ordnas för fjärde gången och fokuserar på gång och kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 9.25 | Publicerad på svenska 17.5.2022 kl. 9.10
Pressmeddelande

Vilka är de särskilda behoven i fråga om att främja gång och hur kan de bättre tas i beaktande? Hur borde man kommunicera om aktiva och utsläppsfria trafikformer?

Forumet Finland går och cyklar ordnas på webben den 18 maj 2022. Forumet, som ordnas av kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket, stöder uppnåendet av målen i det nationella programmet för att främja gång och cykling.

Forumet inleds av kommunikationsminister Timo Harakka, som i sitt anförande går igenom det aktuella läget för programmet för att främja gång och cykling. Programmet för att främja gång och cykling publicerades 2018 och målet med programmet är att öka antalet resor i gång- och cykeltrafiken med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2016. Övergången till gång och cykling bör ske särskilt från privatbilism på de platser där det är möjligt med tanke på avstånd och rutter.

-Vi måste sluta vara beroende av fossila bränslen med tanke på klimatet, vår säkerhet och vårt oberoende. Gång och cykling är redan fossilfria färdsätt, säger minister Harakka.

Främjandet av gång står i centrum

Forumet ordnas för fjärde gången och nu diskuteras särskilt gång. Professor Petri Tapio från Åbo universitet berättar om framtiden för gång och gångbarhet, och planeringschef Riikka Pajuoja från Raumo stad berättar om sina erfarenheter av hur man kan främja gång.

Under paneldiskussionen dryftas även hur man ska kommunicera om aktiva och utsläppsfria trafikformer. Kommunikation är ett av programmets teman. I diskussionen om kommunikationen kring gång och cykling deltar specialsakkunnig Michaela Sannholm från Traficom, verksamhetsledaren för Cykelförbundet Matti Koistinen, programkoordinatorn för programmet Vuxna i rörelse Tanja Onatsu samt trafikingenjör Teppo Pasanen från Helsingfors stad.

Forumet ordnas på webben onsdagen den 18 maj 2022 kl. 9.30-11.30. Du hinner fortfarande delta! Du kan följa forumet via länken nedan.

Forumets tagg i sociala medier är #Suomikäveleejapolkee.

Mer information:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 198, tuuli.ojala[at]gov.fi

Pressmeddelande den 1 juli 2020: Finland går och cyklar - ett riksomfattande forum för gång och cykeltrafik inrättas
Ett program för att främja gång och cykling. Kommunikationsministeriets publikationer 5:2018 (pä finska)
Forumet Finland går och cyklar den 18 maj 2022

 
Tillbaka till toppen