Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör, begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2022 10.31 | Publicerad på svenska 29.1.2022 kl. 10.50
Nyhet

I enlighet med statsrådets beslut den 27 januari upphör gränskontrollen vid de inre gränserna, det vill säga mellan Finland och alla Schengenländer, den 31 januari. Begränsningarna vid Finlands yttre gränser fortsätter till den 14 februari 2022.

Också de inreserestriktioner som gäller EU-stater utanför Schengenområdet slopas den 1 februari 2022, då gränskontrollen vid de inre gränserna upphör.

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller fortfarande alla resenärer.

Närmare information om inreserestriktionerna finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats och om hälsosäkerhetsåtgärderna på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Beakta också att många länder, trafikbolag  kräver ett negativt covid-19-testresultat, ett intyg över tillfrisknande eller vaccinationsintyg för att du ska släppas ombord eller in i landet. Du ska själva ta reda på vilka intyg som krävs av mållandets myndigheter, av flygbolag eller rederier.

 

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]
  
Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

 
Tillbaka till toppen