Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Innovationsprogrammet BEAM avslutas – resultaten under lupp

Utrikesministeriet 20.12.2019 11.09
Nyhet

Business Finlands och utrikesministeriets innovationsprogram läggs ned vid utgången av 2019. Det är dags att granska vad programmet har gett och hur innovationsstödet kan utvecklas vidare.

Business Finland och utrikesministeriet inledde 2015 det gemensamma innovationsprogrammet Business with impact (BEAM). Syftet var att finansiera projekt som utnyttjar innovation i företag, forskningsinstitut och organisationer för att lösa globala problem, och att samtidigt skapa internationell affärsverksamhet för finländska företag.

Programmet avslutas i slutet av detta år. De aktörer som deltagit i programmet samlades till ett slutseminarium för att dryfta projektens framgångar och utmaningar. Programmet har också utvärderats under årens lopp och utvärderingsgruppens rapport blev klar lagom till slutseminariet.

Varierande projekt

Innovationsprogrammet har finansierat sammanlagt 151 projekt. Geografiskt sett har spridningen varit stor, men många projekt fokuserade på Indien, Tanzania, Vietnam och Namibia.

Projektens totala volym var 58,8 miljoner euro, varav 19,3 miljoner euro bestod av Business Finlands innovationsfinansiering och lån, 11,9 miljoner euro av utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete och resten av egen finansiering.

Projekten var inte begränsade till en viss bransch, och under slutseminariet presenterades mycket olika framgångsrika projekt. Företaget Shadeshare berättade till exempel om hur de tillverkar solglasögon med bågar i trä i Kenya och donerar en del av sin avkastning till World Visions arbete. Därtill försöker de kompensera sitt koldioxidavtryck genom att plantera träd. Företaget Block solutions säljer genom franchising block tillverkade av träfiber, som är en biprodukt till träindustrin. Med blocken kan man bygga förmånliga hus på ett enkelt och tryggt sätt, som ett alternativ till plåtskjulen.

I programmet deltog mest små företag, men också några större aktörer. Fortum har till exempel tillsammans med ett indiskt solenergibolag genomfört ett pilotprojekt med mål att erbjuda system för solenergi åt hushåll.

Största delen (87 procent) av projektledarna ansåg att projekten framskridit planenligt eller bättre än planerat. Enligt utvärderingsgruppen har innovationsstödet varit ett väl anpassat och inriktat program, som det fortfarande finns behov av.

De direkta utvecklingseffekterna av programmet är emellertid tillsvidare obetydliga, även om det finns exempel på lyckade projekt. Detta beror delvis på att en stor del av projekten bara befinner sig i inledningsskedet. Utvärderarna konstaterar att det är för tidigt att bedöma utvecklingseffekterna, men de förväntade resultaten verkar lovande.

Man måste lyssna till människors behov

Kännetecknande för de lyckade projekten är, oberoende av företagens bransch eller storlek, att de lyckats skapa goda kontakter till lokala aktörer. De har utgått från lokala behov.

”Det räcker inte att försöka sälja sin egen produkt, även om den är bra”, säger Kristiina Lähde, som hör till utvärderingsteamet. Om projekten hade problem handlade de oftast om att partnerna i mållandet upplevde att de var underleverantörer snarare än parter i projektet.

Många av företagsrepresentanterna betonade i sina inlägg civilsamhällesorganisationernas betydelse när det gäller att bygga upp ländernas eget ägarskap i projektet. Organisationerna har ofta varit verksamma i landet länge och skapat relationer som bygger på förtroende med lokala aktörer.

Tydligare utvecklingsresultat

Programmet för innovationsstöd upphör, men någon form av liknande gemensam innovationsfinansiering planeras för närvarande av Business Finland och utrikesministeriet. Vilken form det framtida finansieringsinstrumentet än får, kommer man att försäkra sig om att finansieringen tydligare bottnar i partnerländernas behov. De globala målen för hållbar utveckling ska utgöra basen för verksamheten.

Antti Piispanen, som leder utrikesministeriets team för den privata sektorn, betonar att utvecklingsmedlen måste användas mer strategiskt också när det gäller innovationsstödet.

”Vi behöver incitament som får företagen att rikta in sig på de mest utmanande länderna, där också utvecklingseffekterna kan blir störst.”

 

Tillbaka till toppen