Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Internationella icke-statliga organisationer har beviljats tio miljoner euro för arbete med mänskliga rättigheter och global utveckling

Utrikesministeriet 4.6.2019 11.39
Nyhet

På beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen har utrikesministeriet beviljat totalt tio miljoner euro för perioden 2019–2021 till internationella icke-statliga organisationers arbete för mänskliga rättigheter och global utveckling. Drygt hundra organisationer ansökte om statsunderstöd, sammanlagt över 100 miljoner euro.

I årets ansökningsomgång  prioriterades sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, skatterättvisa, ett starkare civilsamhälle, straffrihet, stöd till människorättsförsvarare samt icke-diskriminering gällande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

”Stödet till internationella icke-statliga organisationer är en del av Finlands utvecklingssamarbete. De internationella organisationer vi stöder bidrar som våra partners till Finlands centrala utvecklingspolitiska mål och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Dessa organisationers expertis på sina specifika områden är mycket värdefull”, konstaterar minister Virolainen.

Följande organisationer har beviljats statsunderstöd 2019: International Planned Parenthood Federation (IPPF), Ipas, Publish What You Pay (PWYP), International Commission of Jurists (ICJ) , Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), International Service for Human Rights, DefendDefenders – East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project och Minority Rights Group.

Genom International Planned Parenthood Federation och Ipas stärker utrikesministeriet sitt långsiktiga arbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Organisationen Publish What You Pay beviljas stöd för ett projekt för skatterättvisa och transparens som genomförs i Moçambique, Tanzania och Uganda och på olika regionala och internationella arenor.

Organisationen ICJ:s arbete fokuserar på att motverka straffrihet för de grövsta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Världsorganisationen mot tortyr OMCT arbetar mot alla former av grym och omänsklig behandling. Arbetet för att skydda människorättsförsvarare utförs särskilt i de minst utvecklade länderna och i bräckliga stater. Digitala hot mot människorättsförsvarare, stöd åt kvinnliga människorättsförsvarare och människorättsfrågor i förhållande till handel står i centrum för arbetet. Minority Rights Group stärker ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för sårbara befolkningsgrupper, till exempel ursprungsfolk, och förebygger strukturell diskriminering. 

Ytterligare information:

  • E-post: [email protected]
  • Riina-Riikka Heikka, enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 204
  • Alva Bruun, utvecklingspolitik rådgivare (mänskliga rättigheter), enheten för de mänskliga rättigheterna, utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning, tfn +358 295 350 112
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
  • UM.fi: Stöd till internationella organisationer
Tillbaka till toppen