Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Internationella upphandlingsregler gäller Storbritannien också efter brexit

Utrikesministeriet 27.2.2019 16.00
Nyhet

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) ansluter sig till Världshandelsorganisationen WTO:s avtal om offentlig upphandling (Agreement on Government Procurement, GPA) efter utträdet ur EU.

Detta garanterar europeiska anbudsgivares tillgång till den brittiska marknaden för offentlig upphandling och förbättrar den rättsliga säkerheten i fall av ett avtalslöst utträde och under övergångsperioden. I annat fall skulle Storbritannien stå utanför internationella överenskommelser om offentlig upphandling. EU erbjuder på motsvarande sätt Storbritannien tillgång till EU:s upphandlingar.

WTO:s kommitté för offentlig upphandling godkände Storbritanniens anslutning till avtalet den 27 februari 2019. Anslutningen träder i kraft 30 dagar efter att landet deponerat sitt anslutningsinstrument hos WTO. Detta kommer att ske tidigast efter att landet lämnat EU (30.3.2019) i det fall att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Om man lyckas sätta utträdesavtalet i kraft kommer anslutningen att ske efter utgången av övergångsperioden (1.1.2021). Under övergångsperioden är Storbritannien fortfarande en part i avtalet om offentlig upphandling som en del av EU.

Finland anser att det är viktigt att Storbritannien ansluter sig till GPA-avtalet. Det innebär att Storbritannien erbjuder tillträde åt europeiska anbudsgivare till upphandlingar i den brittiska centralförvaltningen, regional- och lokalförvaltningen och försörjningssektorerna. Till försörjningssektorerna hör bland annat hamnar, flygplatser, stadstrafik, järnvägar, eldistribution och produktion.

EU-företagens tillgång till den brittiska marknaden förblir huvudsakligen oförändrad. Försvars- och säkerhetsupphandling omfattas inte av avtalet, men det uppskattas inte ha några betydande konsekvenser för finländska företag.

GPA är ett multilateralt avtal som omfattar en del av WTO:s medlemsstater. Avtalets syfte är att öppna parternas marknader för offentlig upphandling ömsesidigt. Idag har avtalet 18 parter förutom EU: Armenien, Aruba, Förenta staterna, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Kanada, Kinesiska Taipei, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och Ukraina.     

 

Ytterligare information: Mary-Anne Nojonen, handelsråd, tfn 0295 351 494, [email protected] 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_fi.pdf

https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-after-brexit

Ytterligare information

Brexit-information på um.fi 

Tillbaka till toppen