Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Johanna Sumuvuori utnämnd till Pekka Haavistos statssekreterare

Utrikesministeriet 4.7.2019 14.58
Nyhet

Statsrådet har utnämnt Johanna Sumuvuori till utrikesminister Pekka Haavistos statssekreterare torsdagen den 4 juli. Statssekreteraren utnämns för ministerns mandatperiod.

Bild: Niklas Nabb

Johanna Sumuvuori är för närvarande pressattaché vid Finlands ambassad i London. Sumuvuori har tidigare bland annat varit riksdagsledamot, ledamot i stadsfullmäktige och innehaft flera olika förtroendeuppdrag Sumuvuori har också mångsidig erfarenhet av organisationsverksamhet, kultursektorn och kommunikation. Hon är politices magister och Master of Arts.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetningen av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och samordningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen