Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Minister Skinnari besöker Saudiarabien och Oman

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 13.15 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 13.50
Pressmeddelande

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Saudiarabien och Oman den 30 januari till 3 februari 2022. Under sitt besök träffar minister Skinnari företrädare för Saudiarabiens och Omans regeringar och näringsliv och deltar i det stora teknik- och innovationsevenemanget LEAP i Riad.

Syftet med besöket är att stärka i synnerhet de handelsekonomiska relationerna med de båda länderna. I besöket deltar en delegation med ca tio företag. 

Saudiarabien är Finlands viktigaste handelspartner i Persiska viken. Saudiarabiens ekonomi styrs av ett omfattande reform- och investeringsprogram som kallas Vision 2030. Saudiarabien siktar på att vara klimatneutralt 2060. För att uppnå målet har landet lanserat omfattande projekt för cirkulär ekonomi. Landet strävar bland annat efter att återvinna 80 procent av allt sitt avfall före utgången av detta årtionde. Den saudiska marknaden erbjuder finländska företag många möjligheter när det gäller artificiell intelligens och digitalisering, cirkulär ekonomi, grön energiproduktion, utbildning, hälsovård och gruvindustrin.  

Genom sitt program Vision 2040 bygger Oman upp ett avancerat informationssamhälle som stöder sig på utbildning, forskning och innovation. Programmet öppnar möjligheter för finländska företag särskilt inom förnybar energi, utbildning, hälsovård, gruvindustri, digitalisering och logistik.

”För att Saudiarabien och Oman ska uppnå sina ambitiösa visioner behövs innovativa lösningar såväl för miljö- och klimatvänlig teknik som för digitalisering, utbildning och många andra sektorer. Besöket är ett ypperligt tillfälle att presentera finländsk expertis för lokala beslutsfattare och stärka våra företags ställning på marknaden”, säger minister Skinnari.              
 
Ytterligare information:

Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387

Kirsi Airio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729

Claus Lindroos, biträdande avdelningschef, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 295 351 234

Riikka Eela, enhetschef, enheten för Mellanöstern, tfn +358 295 350 147

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

 

 
Tillbaka till toppen