Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Skinnari deltar i toppmöte i Nairobi om FN:s befolkningskonferens

Utrikesministeriet 8.11.2019 9.30
Pressmeddelande

Utvecklings - och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i ett toppmöte i Nairobi den 12–14 november som uppmärksammar FN:s konferens om befolkning och utveckling som ordnades i Kairo för 25 år sedan.

Konferensens syfte är att på nytt bekräfta Kairokonferensens åtaganden, att påskynda genomförandet och att mobilisera finansiellt och politiskt stöd på hög nivå. Konferensen 1994 introducerade för första gången rättighetsperspektivet i befolkningspolitiken och uppmärksammade sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Under Nairobikonferensen ska minister Ville Skinnari delta i en panel om finansieringen av utvecklingssamarbete och på inbjudan av den kenyanska regeringen hålla ett anförande om förebyggande av könsrelaterat våld i Finlands utvecklingssamarbete och finansieringen av verksamheten. Finland fokuserar kraftigt på jämställdhet i sin utvecklingspolitik.

”Finland arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses: att kvinnor och flickor ska få bestämma över sin kropp och om att skaffa barn, att de ska få undervisning av hög kvalitet, ha rätt till social- och hälsovårdstjänster och tillgång till rent vatten. Under de senaste åren har frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter stött på hårt och tilltagande motstånd. Jag reser till Nairobi för att visa mitt starka stöd för främjandet av dessa mål”, konstaterar Skinnari.

Under sin resa möter minister Skinnari även Kenyas utrikesminister Monica Juma och finansminister Ukur Yatani. Kenya är Finlands långvariga partner i utvecklingssamarbetet i Östafrika. Under sina möten med den kenyanska statsledningen diskuterar minister Skinnari relationerna mellan länderna, i synnerhet utvecklingssamarbetet, handeln och mellanstatliga avtal.

Ytterligare information: Jukka Nikulainen, enheten för hållbar utveckling och miljöpolitik, tfn +358 295 350 485, och Tony Paso, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn +358 295 350 041

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen