Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Skinnari till Washington

Utrikesministeriet 2.12.2019 11.27
Pressmeddelande

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Förenta staternas huvudstad Washington D.C. den 3–4 december. Under sitt besök träffar han Förenta staternas handelsrepresentant Robert Lighthizer och andra företrädare för regeringen. Skinnari kommer även att besöka kongressen.

Syftet med besöket är att stärka relationerna inom handel och investeringar både bilateralt och mellan EU och Förenta staterna. Under besöket diskuterar minister Ville Skinnari också aktuella handelspolitiska frågor, till exempel framtidsutsikterna för Världshandelsorganisationen WTO och dess tvistlösningssystem samt handelspolitikens metoder för att främja en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

”Förenta staterna är Finlands viktigaste handelspartner utanför EU, och relationen mellan EU för Förenta staterna är den mest betydande i världen vad gäller handel och investeringar. Förenta staternas betydelse för det multilaterala handelssystemets framtid är också central”, säger minister Skinnari.

Under Finlands EU-ordförandeskap är en av prioriteringarna att främja en ambitiös, öppen och regelbaserad handelspolitik. Diskussionen om fördjupade handelsförbindelser mellan EU och Förenta staterna har fortsatt under Finlands ordförandeskap, men präglas av spänningar. 

”Det är viktigt att EU och Förenta staterna når ett samförstånd om att utveckla handelsförbindelserna. Det transatlantiska samarbetet ligger i båda parters intresse och är det bästa sättet att främja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning på båda sidor om Atlanten”, säger minister Skinnari.

Ytterligare information: Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559 (OBS! tidsskillnaden, Washington -7 h), Pasi-Heikki Vaaranmaa, enhetschef, tfn +358 295 351 700

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen