Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nätverket Team Finland Knowledge utvidgas till fyra nya länder

Utrikesministeriet 17.10.2019 14.12
Nyhet

Nätverket Team Finland Knowledge, som består av experter på högskoleutbildning och forskning, utvidgades i september till fyra nya länder. Nya specialsakkunniga började arbeta vid ambassaderna i Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Indien och Ryssland. Vid utrikesministeriet började samtidigt utbildningsambassadören Marjaana Sall sitt arbete.

Sari Eriksson, Jaakko Skantsi, Iina Soiri och Mika Tirronen. ©OKM/Katarina Koch Jaakko Skantsi: Både Finland och Förenade Arabemiraten lär sig av samarbetet

Jaakko Skantsi tjänstgör vid ambassaden i Abu Dhabi, där han också ansvarar för de andra länderna kring Persiska viken. Skantsi ser fram emot att se finländska aktörer inom utbildningssektorn under världsutställningen i Dubai 2020.

”Genom världsutställningen får vi en bättre inblick i den lokala utbildnings- och vetenskapspolitiken och samarbetsmöjligheterna där. Vi kan också utveckla våra nätverk för utbildningsexport och kartlägga möjligheterna för finländska aktörer i Förenade Arabemiraten och kring Persiska viken”, säger Skantsi i en intervju på undervisnings- och kulturministeriets webbplats (på finska).   

Förenade Arabemiraten är bekant mark för Skantsi som undervisade och handledde inom EduCluster Finlands projekt i landet i början av 2010-talet.

Han bedömer att det finns potential för samarbete både inom den grundläggande utbildningen, högskoleutbildningen och forskningen. Både Finland och Förenade Arabemiraten kan enligt Skantsi lära sig mycket av samarbetet.

Iina Soiri: Jag vill att vi ska se Afrikas potential och inte bara utmaningarna

Iina Soiri, som har arbetat i Afrika i 20 år, är idag specialsakkunnig i vid ambassaden Pretoria, Sydafrika. Soiri har en omfattande karriär med afrikanska frågor bakom sig. Hon har varit chef för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och arbetat med utvecklingspolitiska frågor vid utrikesministeriet.

”Mitt arbete går i första hand ut på att skapa nätverk, att marknadsföra den finländska utbildningssektorn och kartlägga de lokala behoven”, säger Soiri.

Hon anser att Afrika har mycket att erbjuda till exempel vad gäller forskningssamarbete för att lösa globala problem. Finlands samarbete med Sydafrika har redan långa anor, men Soiri anser att det nu behövs ett verkligt partnerskap.

”Vi måste kunna erbjuda samarbete som stöder afrikanernas eget arbete. Vi måste också ge erkännande åt deras kunnande, som ofta är innovativt och klarsynt”, konstaterar Soiri.

Mika Tirronen: I Indien får finländska forskare och högskolor en partner på toppnivå

Mika Tirronen, som arbetar i New Delhi, har erfarenhet av utbildningsområdet av bland från Kina, där han var sakkunnig i Team Finland Knowledge när det ännu var ett pilotprojekt.

Förutom lärarutbildningen intresserar sig indierna särskilt för finländska daghem, den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen.

”Ett särskilt tema just nu är yrkesutbildningens relevans, det vill säga om utbildningen i tillräcklig grad motsvarar arbetslivets krav”, säger Tirronen.

Sari Eriksson: Finländskt kunnande uppskattas i Ryssland

Sari Eriksson, som tidigare arbetade vid Helsingfors universitet, har forskat kring högskoleutbildningen i före detta Sovjetunionen. En annan erfarenhet som lade grunden till det nuvarande arbetet som specialsakkunnig var arbetet med utbildningsexport i Polen.

”Det finns ett intresse för den finländska utbildningen i Ryssland. Vi borde passa på och bättre utnyttja det intresse som finns”, säger hon.

Utöver att följa högskole- och forskningspolitiken hör det till Erikssons arbete att utveckla studerandeutbytet med Ryssland och locka ryska experter till Finland.

Eriksson anser att det är viktigt att lyfta fram Finlands expertis, eftersom Ryssland uttryckligen vill ha internationellt samarbete med dem som är bättre.

Läs hela intervjun med Sari Eriksson på undervisnings- och kulturministeriets webbplats (på finska).

Tillbaka till toppen