Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ny ansökningsomgång inom Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer

Utrikesministeriet 24.9.2019 13.10
Nyhet

Ansökningsomgången inom Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer (SRSP) har inletts för 2020. Den nationella tidsfristen för att lämna in en ansökan löper ut den 25 oktober 2019.

Stödprogrammet för strukturreformer erbjuder alla EU:s medlemsländer expertis och tekniskt stöd. Syftet med programmet är att hjälpa medlemsländerna att genomföra strukturreformer och att bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft. Inom ramen för programmet har hittills genomförts cirka 550 projekt i 26 medlemsländer.

För projektverksamhet beviljas sammanlagt 84,7 miljoner euro i finansiering under ansökningsomgången för 2020. Finansiering beviljas enligt de kriterier som fastställs i förordningen om stödprogrammet för strukturreformer. Vid beviljande av finansiering beaktas bland annat hur aktuella reformerna är, av vilken kvalitet ansökningarna är och huruvida reformerna stämmer överens med målen för regeringsprogrammet och den europeiska planeringsterminen.

Stöd kan anvisas alla förvaltningsområden. Tyngdpunkten ligger på beskattning och förvaltning av offentliga finanser, offentlig förvaltning, utveckling av företagsklimatet, konkurrenskraft, innovationer, sysselsättning, utbildning, social- och hälsovårdstjänster samt ekonomi. Den finansiering som efter ansökan beviljas genom programmet anvisas en aktör som erbjuder sin expertis. Det kan exempelvis vara fråga om en annan medlemsstat, kommissionen eller en internationell organisation. Programmet förutsätter ingen självfinansiering.

Programmet samordnas av kommissionens stödtjänst för strukturreformer (Structural Reform Support Service, SRSS). Utrikesministeriets twinningteam är nationell samordnare och ger mer information om ansökningsprocessen.

Ansökningarna ska registreras i SRSS-stödtjänstens internetportal senast fredagen oktober den 25 . För att kunna registrera en ansökan måste ämbetsverket skapa ett så kallat ECAS-konto, som ska meddelas till [email protected] senast den 18 oktober. Därefter meddelar vi användarkoden till portalen.

Ansökningarna behandlas av kommissionen under slutet av året, och de projekt som går vidare till genomförandefasen kan inledas våren 2020. SRSS-stödtjänsten diskuterar gärna ansökningarna redan innan de lämnas in, så att ansökningsprocessen kan genomföras med lyckat resultat.

 

 

Ytterligare information: Tiina Järvelä, tfn 0295 351 555, [email protected] eller [email protected]

Tillbaka till toppen