Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya ambassadörer till Belgrad, Kabul och Rom

Utrikesministeriet 22.2.2019 14.00
Nyhet

Vid föredragningen fredagen den 22 februari utnämnde republikens president följande nya ambassadörer.

Utrikesrådet Kimmo Lähdevirta har utnämnts till ambassadör vid Finlands ambassad i Belgrad från och med den 1 juni 2019

Kimmo Lähdevirta

Lähdevirta är för närvarande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien. Han har tidigare varit ambassadchef vid Finlands ambassad i Hanoi.

Utrikesrådet Pekka Kosonen har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Kabul från och med den 1 juni 2019.

Pekka Kosonen

Kosonen leder för närvarande sanktionsteamet vid utrikesministeriets enhet för folkrätt. 

Utrikesrådet Pia Rantala-Engberg har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Rom från och med den 1 juli 2019. 

Pia Rantala-Engberg

Hon har tidigare bland annat varit ambassadör vid Finlands Nato-representation i Bryssel och chef för Finlands förbindelsekontor i Ramallah i Palestinska området.  

 

Utrikesrådet Pasi Hellman har utnämnts till chef för Finlands generalkonsulat i Shanghai från och med den 1 juni 2019. 

Pasi Hellman

Hellman är för närvarande verkställande direktör för Nordiska utvecklingsfonden NDF. Han har tidigare bland annat varit biträdande avdelningschef vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning. Han har också tjänstgjort vid Asiatiska utvecklingsbanken i Manila och vid ambassaderna i Nairobi och Haag.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413

Tillbaka till toppen