Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya beskickningschefer i New York, Strasbourg och Tel Aviv

Utrikesministeriet 18.1.2019 11.17
Nyhet

Vid föredragningen fredagen den 18 januari utnämnde republikens president nya beskickningschefer till New York, Strasbourg och Tel Aviv.

Vid föredragningen fredagen den 18 januari utnämnde republikens president utrikesrådet Jukka Salovaara till chef för Finlands permanenta representation vid Förenta nationerna i New York från och med den 1 juni 2019.

 

Jukka Salovaara

Salovaara är för närvarande avdelningschef för utrikesministeriets politiska avdelning, en tjänst han innehaft sedan 2015. Innan detta var han avdelningschef för Europaavdelningen 2011–2015. Inom utrikesrepresentationen har Salovaara tjänstgjort vid Finlands ambassad i London. Salovaara är politices magister.

Republikens president utnämnde vid samma tillfälle utrikesrådet Nina Nordström till chef för Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg från och med den 1 juli 2019.

Nina Nordström

Nordström har sedan 2014 varit chef för människorättspolitiska enheten. Inom utrikesrepresentationen har Nordström tjänstgjort vid FN-representationen i New York och vid ambassaderna i Tallinn, Stockholm och Bukarest. Nordström har bland annat en politices licentiatexamen från Åbo Akademi och en juris doktorsexamen från European University Institute i Florens.

Republikens president utnämnde också utrikesrådet Kirsikka Lehto-Asikainen till chef för Finlands ambassad i Tel Aviv från och med den 1 april 2019.

Kirsikka Lehto-Asikainen

Lehto-Asikainen är för närvarande chef för enheten för Mellanöstern. Innan detta var hon från och med 2014 chef för enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Lehto-Asikainens har haft en mångsidig karriär vid utrikesministeriet. Hon har bland annat deltagit i tjänstemannautbyte med försvarsministeriet, varit tjänstemannasekreterare för statssekreteraren och chef för Natoteamet. Inom utrikesrepresentationen har Lehto-Asikainen tjänstgjort i Paris och i Dar Es Salaam. Lehto-Asikainen är ekonom från Helsingfors handelshögskola och magister i europeiska och internationella ärenden från Panthéon-Sorbonne-universitetet i Paris. Hon har även avlagt ett program vid École nationale d'administration.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 535 1413

Utrikesministeriets e-postadresser har [email protected]

Tillbaka till toppen