Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi
SV

Nya beskickningschefer till Nato och Rabat

Utrikesministeriet 29.3.2019 14.50
Nyhet

Republikens president utnämnde följande nya beskickningschefer vid föredragningen fredagen den 29 mars:

Utrikesrådet Klaus Korhonen utnämndes till chef för Finlands delegation vid Nato från och med den 1 juni 2019.

Korhonen arbetar för närvarande vid utrikesministeriets enhet för planering och forskning. Korhonen har tidigare varit ambassadör för vapenkontrollsfrågor och chef för ambassaden i Haag. Han var ordförande för FN:s vapenhandelsfördrag (ATT) 2016–2017.

Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1987. Korhonen är politices magister.

Utrikesrådet Pekka Hyvönen utnämndes till chef för Finlands ambassad i Rabat från och med den 1 augusti 2019. Hyvönen arbetar för närvarande som ledande sakkunnig i migrationsfrågor vid utrikesministeriets Europaavdelning.

Hyvönen har tidigare varit Finlands ständiga representant vid Europarådet i Strasbourg och ambassadör i Hanoi. Inom utrikesrepresentationen har han också tjänstgjort vid ambassaderna i Canberra, Teheran och Paris.

Vid utrikesministeriet har Hyvönen arbetat vid rättsavdelningen, den politiska avdelningen och avdelningen för Asien och Amerika.

Han var därtill konsulär chef 2000–2007. Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1986. Hyvönen är juris kandidat.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 535 1413

Tillbaka till toppen