Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

På internationella dagen för humanitärt arbete uppmärksammas biståndsarbetare och Finland beviljar nytt stöd till krisområden

Utrikesministeriet
18.8.2020 15.59 | Publicerad på svenska 19.8.2020 kl. 7.50
Pressmeddelande

På internationella dagen för humanitärt arbete den 19 augusti uppmärksammas humanitära behov och de människor som arbetar med att hjälpa människor under konflikter och naturkatastrofer globalt. I år är dagens tema ”real life heroes”, verkliga hjältar. Majoriteten av dem som utför humanitärt arbete är lokala människor som under svåra och ofta farliga förhållanden arbetar för att lindra andra människors nöd.

Finland och finländarna har länge understött humanitärt biståndsarbete. Det stärker också bilden av Finland som ett beredvilligt, pålitligt och ansvarstagande land.

”Under det gångna året har vi understött flera projekt som bekämpar problem orsakade av coronakrisen. I början av augusti reagerade vi med ett snabbt stödbeslut på den förödande explosionen i Beirut. Beklagligtvis behövs humanitärt bistånd nu mer än någonsin ”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Genom minister Skinnaris beslut riktar Finland tre miljoner euro till en logistiskinsats av FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme) till följd av coronakrisen. Coronapandemin har försvårat transporten av biståndsmateriel, och WFP har en ledande roll i att samordna de olika humanitära organisationernas leveranser. 

Också undervisningssektorn lider av coronapandemin och situationen är särskilt svår i konfliktområden. Finland beviljar tre miljoner euro till fonden Education Cannot Wait. Förra året understödde fonden skolgång för 2,6 miljoner barn, varav hälften var flyktingar eller internflyktingar. 

Läget i Mellanöstern är fortsättningsvis svårt och spänt. Finland har beviljat tilläggsfinansiering på två miljoner euro till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA och en miljon euro till Internationella rödakorskommitténs insats i Libanon efter den förödande explosionen i Beirut.

Utrikesministeriets budget för humanitärt bistånd är ca 90 miljoner euro år 2020.

Mer information: Claus Jerker Lindroos, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 132 1416

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

Tillbaka till toppen