Hoppa till innehåll

Ekonomiska rådet
Partha Dasgupta talar om hållbar ekonomisk politik i Helsingfors

finansministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.5.2022 13.46 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 13.47
Pressmeddelande 334
Bild av Partha Dasguptan med text

Ekonomiska rådet, som leds av statsminister Sanna Marin, ordnar den 1 juni en konferens om ekonomisk politik. Temat är ekologiskt hållbar ekonomisk politik på 2020-talet. Professor Sir Partha Dasgupta är huvudtalare på konferensen. Rapporten, som bär professorns namn, handlar om vilken betydelse den biologiska mångfalden har för ekonomin och har fått stor uppmärksamhet internationellt.

Rapporten utarbetades 2021 under ledning av Dasgupta och betonar att det är nödvändigt att miljön och naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. Mänskligheten och ekonomin är beroende av de tjänster som naturen erbjuder och naturen bör ses som en form av kapital vid sidan om ekonomiskt och socialt kapital. I bakgrundskalkylerna har det uppskattats att naturkapitalet har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Målet bör vara att naturkapitalet åtminstone ska förbli oförändrat.
 
Syftet med konferensen är att dryfta vilka åtgärder som krävs för att målen i Dasguptas rapport ska kunna nås under det årtionde som börjat och hur de återspeglas i den ekonomiska politiken. Vid mötet dryftas bland annat vilka frågor och särdrag som är centrala för Finland med tanke på genomförandet av rapporten. Dessutom diskuteras vilka utmaningar målen innebär för den ekonomiska politiken och för de offentliga finanserna.

Statsminister Sanna Marin håller öppningsanförandet. Därefter håller Sir Partha Dasgupta sitt inledningsanförande. Finansminister Annika Saarikko och miljö- och klimatminister Emma Kari kommer att hålla egna anföranden. Konferensen är på engelska.

Konferensen ordnas för inbjudna gäster onsdagen den 1 juni kl. 10.00–12.00 i Pikku-Finlandia i Helsingfors. Konferensen direktsänds på statsrådets Youtube-kanal. 

Mer information:
Pekka Sinko, generalsekreterare för ekonomiska rådet, tfn 295 160 189, 
Laura Kotila, kommunikationsexpert, statsrådets kansli, tfn 050 470 6965, statsrådets kansli (mediearrangemang)