Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Luftvärnsrobotsystem för korvetterna i Pohjanmaa-klassen

Försvarsministeriet
21.2.2019 14.30 | Publicerad på svenska 21.2.2019 kl. 14.40
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 21 februari 2019 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att upphandla ett luftvärnsrobotsystem (ITO20) för de korvetter i Pohjanmaa-klassen som ska byggas i projektet Flottilj 2020. ITO20-systemet består av ESSM-luftvärnsrobotar (Evolved SeaSparrow Missile), avfyrningsenheter, reservdelar, de tilläggsdelar som driften förutsätter samt programvaruhelheter som anknyter till dessa.

ITO20-systemet installeras i vart och ett av de fyra fartygen i Pohjanmaa-klassen. Antalet robotar som ska upphandlas i affären är inte offentlig information. Upphandlingen görs hos Förenta staternas försvarsförvaltning genom en affär mellan staterna och dess värde utan mervärdesskatt är 83 miljoner euro.

ITO20-systemet utgör en central del av stridssystemet i korvetterna i Pohjanmaa-klassen. Luftvärnsrobotarna skyddar fartyget i dess verksamhet samt gör det möjligt att skydda andra objekt eller trupper i deras verksamhet. ITO20-systemet ökar marinens förmåga att effektivare medverka i det riksomfattande luftförsvaret samt skydda viktiga objekt. Utöver ITO20-systemet har ytavvärjningsrobotsystemet Gabriel och torpedvapensystem redan upphandlats för korvetterna i Pohjanmaa-klassen.

Situationen i fråga om kontraktet gällande projektet Flottilj 2020

I och med projektet Flottilj 2020 färdigställs fyra moderna fartyg i Pohjanmaa-klassen, vilka har konstruerats för finska förhållanden. De kommer att ersätta sju stridsfartyg i marinens materiel som tas ur drift. Av försörjningsberedskapsskäl är avsikten att fartygen i Pohjanmaa-klassen ska byggas i Finland. Stridssystemet, det vill säga vapen och sensorer, anskaffas i utlandet genom en separat konkurrensutsättning.

Förhandlingarna om skeppsbyggnads- och stridssystemskontrakten gällande Pohjanmaa-klassen pågår fortfarande. Finslipningen av den omfattande kontraktshelheten tillsammans med flera parter har krävt särskild omsorgsfullhet och den har tagit längre tid än man förväntat sig.

Ytterligare upplysningar ges av informationschef Eemeli Peltonen vid försvarsministeriet, tfn 0295 140 125.

Ytterligare upplysningar ges av marinens planeringschef, kommodor Janne Muurinen, tfn 0299 800 (center).

Tillbaka till toppen